tin tuc

Sinh hoạt khoa học của Hội 13/11/2022. Siêu âm trong Hồi sức cấp cứu buổi 3

Ngày 13/12/2022, Hội HS-CC-CĐ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học Siêu âm trong Hồi sức cấp cứu buổi 3 bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp tại hội trường Trung tâm Hồi sức tích cực - Bệnh viện Bạch Mai

Buổi hội thảo đã có 145 đại biểu tham dự qua Zoom, 38 đại biểu tham dự trực tiếp.

Nội dung:

1. Cập nhật chẩn đoán và điều trị áp xe gan

    ThS. BS. Nguyễn Bá Cường (Trung tâm Hồi sức tích cực - Bệnh viện Bạch Mai)

2. Nhìn lại vai trò của siêu âm tĩnh mạch chủ dưới trong đánh giá đáp ứng truyền dịch

    ThS. BS. Đặng Duy Hiển (Trung tâm Hồi sức tích cực - Bệnh viện Bạch Mai)