tin tuc

Sinh hoạt khoa học của CLB bác sĩ HSCC trẻ 05/01/2023. Hồi sức dịch ở bệnh nhân sốc

Ngày 05/01/2023, Câu lạc bộ bác sĩ Hồi sức cấp cứu trẻ đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học: Hồi sức dịch ở bệnh nhân sốc tại Trung tâm Hồi sức tích cực - Bệnh viện Bạch Mai.

Buổi hội thảo đã có 94 đại biểu tham dự qua Zoom.

Nội dung:

1. Hồi sức dịch ở bệnh nhân sốc

   ThS. BSNT. Nghiêm Thị Phương Hồng (Trung tâm Hồi sức tích cực - Bệnh viện Bạch Mai)