tin tuc

THÔNG TIN BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ TÀI KHCN CẤP NHÀ NƯỚC 2020

Thông tin đề tài Khoa học công nghệ cấp nhà nước

Tên đề tài: NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH ỨNG DỤNG MỘT SỐ KỸ THUẬT HỒI SỨC HÔ HẤP HIỆN ĐẠI TRONG CẤP CỨU ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN SUY HÔ HẤP CẤP NẶNG NHẰM ĐỐI PHÓ VỚI DỊCH CÚM

- Chủ nhiệm đề tài : PGS.TS. Nguyễn Quốc Anh

- Cơ quan chủ trì đề tài: Bệnh viện Bạch Mai - Bộ Y tế

- Cơ quan quản lý đề tài: Quỹ Phát triển Khoa học và công nghệ Quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ

Thời gian báo cáo nghiệm thu đề tài: Tháng 01 năm 2020, tại Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội.

Nội dung báo cáo kết quả đề tài

(chi tiết trong tệp đính kèm)

- Bài thuyết trình báo cáo tổng hợp kết quả khoa học công nghệ đề tài (.pdf)

- Báo cáo tổng hợp kết quả khoa học công nghệ đề tài (.pdf).