PHIẾU ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN

HỘI HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC VIỆT NAM

THÔNG TIN CHUNG

NHỮNG ẤN PHẨM VÀ THÔNG TIN MUỐN NHẬN TỪ HỘI

THÔNG TIN CÁC GÓI ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN

 

HÌNH THỨC THANH TOÁN

Phí giao dịch 5% sẽ được áp dụng

Tên tài khoản: Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam

Số tài khoản: 123 000 088 940

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), CN Hoàng Mai

Nội dung chuyển khoản: "Họ tên đóng phí hội viên HHSCC&CDVN" và gửi sao kê/ UNC đến địa chỉ email: hoihscccdvn@gmail.com

Phí chuyển khoản do người chuyển chi trả

CAM KẾT

Tôi xin cam kết những thông tin kê khai trên là chính xác và đúng sự thật. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin trên và chấp nhận mọi sự kiểm tra xác minh của HỘI HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC VIỆT NAM.