PHIẾU ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN

HỘI HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC VIỆT NAM

THÔNG TIN CHUNG

NHỮNG ẤN PHẨM VÀ THÔNG TIN MUỐN NHẬN TỪ HỘI

THÔNG TIN CÁC GÓI ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN

 

HÌNH THỨC THANH TOÁN

Tên tài khoản: Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam

Số tài khoản: 123 000 088 940

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), CN Hoàng Mai

Nội dung chuyển khoản: "Họ và tên + đóng phí hội viên"