giới thiệu

Phương hướng hoạt động của Hội hồi sức cấp cứu và chống độc VN khóa III nhiệm kỳ 2011-2016

Để tiện cho việc liên lạc, bàn bạc, đưa ra nhu cầu của các hội viên, đề ra kế hoạch hành động cho phù hợp với từng cơ sở, vùng miền chúng ta đã thành lập và duy trì hoạt động của 3 hội HSCC-CĐ theo vùng miền

 I. VỀ TỔ CHỨC

Để tiện cho việc liên lạc, bàn bạc, đưa ra nhu cầu của các hội viên, đề ra kế hoạch hành động cho phù hợp với từng cơ sở, vùng miền chúng ta đã thành lập và duy trì hoạt động của 3 hội HSCC-CĐ theo vùng miền:

- Đại hội Hội HSCC-CĐ TP Hồ Chí Minh đã tiến hành đại hội, bầu ra BCH mới do BS Bạch Văn Cam làm Chủ tịch cho nhiêm kỳ tiếp theo.

- Đại hội Hội HSCC khu vực miền Trung cũng đã được tổ chức.

- Khu vực Hà nội thì chưa.

Lần này với chủ trương mở rộng Ban chấp hành, sẽ có nhiều hơn các đại biểu từ khắp mọi miền của đất nước sẽ đứng ra tổ chức, bàn bạc và duy trì hoạt động của Hội, thực hiện các nghị quyết, chính sách của Hội thường xuyên hơn, hiệu quả hơn , nhưng đồng thời đảm bảo tính dân chủ, tinh gọn, hiệu quả. BCH Hội nhiệm kỳ III cũng phải đề cử ra Ban thường vụ và các tiểu ban có đủ năng lực, nhiệt tình. Thành lập các tiểu ban theo chuyên môn : Cấp cứu, Hồi sức, Chống độc, Tài chính, Khoa học, Thông tin và đối ngoại, trong mổi tiểu ban gồm có : các chuyên gia chuyên môn, các nhà quản lý và những người tình nguyện nhiệt tình hoạt động cho Hội, và theo vùng lãnh thổ.

 II. VỀ HOẠT ĐỘNG

1. Đào tạo :

- Đào tạo liên tục đã trở thành một nhu cầu thường xuyên của hội viên trong nhiệm kỳ tới. BCH sẽ cố gắng mở nhiều lớp đào tạo về HSCC-CĐ ở các mức độ khác nhau : chuyên khoa định hướng, tập huấn chuyên đề, sinh hoạt khoa học, hội thảo khu vực … theo nhiều hình thức linh hoạt : tập trung , hoặc qua các hội thảo, hội nghị, đào tạo từ xa, theo nhu cầu của hội viên ở các địa phương .

- Phổ cập chương trình tin học văn phòng cơ bản cho các hội viên.

- Xây dựng chương trình đào tạo điều dưỡng chuyên ngành HSCC-CĐ.

2. Nghiên cứu khoa học:

- Theo yêu cầu thực tiễn của các địa phương, theo từng chuyên đề, nghiên cứu đa trung tâm, tranh thủ hợp tác với nước ngoài nghiên cứu hợp tác đa trung tâm.

- Xây dựng và duy trì hoạt động của trang web.

3. Xuất bản các tài liệu :

- Dưới nhiều dạng khác nhau : brochure, tờ rơi, poster, sách chuyên đề , các bộ môn HSCC của các trường đại học và cơ sở đào tạo thống nhất chương trình giảng dạy cơ bản trong toàn quốc.

- Các chuyên gia của Hội sẽ tham gia các chương trình tư vấn qua trang web hoặc online trong trường hợp khẩn cấp.

 4. Về chuyên môn :

a - Lĩnh vực cấp cứu:

- Trọng tâm của nhiệm kỳ này là phối hợp cùng Bộ Y Tế tổ chức mạng lưới cấp cứu trước bệnh viện.

- Xây dựng các khoa cấp cứu ở những nơi chưa có

- Xây dựng dây truyền cấp cứu hợp lý: cấp cứu trước bệnh viện , cấp cứu tại bệnh viện, củng cố các phòng cấp cứu các chuyên khoa.

- Chuẩn hóa trang thiết bị cấp cứu trước bệnh viện, tại bệnh viên trong toàn quốc

- Kiến nghị Bộ Y tế và các Ủy ban Nhân dân các cấp xây dựng hệ thống kỹ thuật viên cấp cứu trong khuôn khổ các trung tâm 115, cảnh sát cơ động, cứu hỏa, tình nguyện viên.

- Tiếp tục kiến nghị Bộ Y Tế, Bộ Lao động thương binh và xã hội chuyển đổi các chế độ của nhân viên 115 hiện nay là chế độ hành chính sang chế độ chuyên môn, định kỳ luân chuyển các nhân viên 115 về bệnh viện làm việc để nâng cao kỹ năng lâm sàng.

- Hội viên sẽ cùng các đồng nghiệp trong bệnh viện áp dụng đầy đủ các chế độ chính sách, qui chế chuyên môn đồng thời phát hiện và báo cáo và kiến nghị sửa đổi những điểm chưa hợp lý với các cơ quan chức năng để giải quyết .
 

b - Lĩnh vực hồi sức

Tiếp tục củng cố các cơ sở hiện có, chuẩn hóa trang thiết bị cho khoa hồi sức của bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, khu vực (BV hạng 2), xây dựng và áp dụng protocol hồi sức chung. Ở những nơi có điều kiện sẽ phát triển Hồi sức chuyên sâu ( hô hấp, tuần hoàn, thần kinh, nhiễm khuẩn…)

c - Lĩnh vực chống độc

Tiếp tục kiến nghị Bộ Y tế và xây dựng các Trung tâm Chống độc chuyên sâu tại Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Huế, xây dựng các khoa Chống độc tùy theo tình hình và nhu cầu cụ thể của từng địa phương hoặc kết hợp với khoa Cấp cứu.

5. Về tài chính:

- Việc đóng hội phí và phát thẻ hội viên sẽ được duy trì hàng năm do các Hội khu vực thu trực tiếp, bao cáo về BCH TW hội để tổng hợp, có trích một phần để duy trì hoạt động của BCH Hôi toàn quốc.

- Về lâu dài cần tăng cường nguồn thu, tranh thủ mọi nguồn tài trợ của mọi cá nhân và tổ chức cố gắng phấn đấu có đủ nguồn lực để đẩy mạnh và chuyên nghiệp hóa hoạt động của Hội.

 

Người chuẩn bị         

PGS.TS. Nguyễn Gia Bình