giới thiệu

Giới thiệu chung về Hội hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam

Hội Hồi sức- Cấp cứu và Chống độc Việt Nam là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của những người làm công tác trong lĩnh vực Hồi sức- Cấp cứu và Chống độc cùng nhau đoàn kết phấn đấu góp phần vào việc bảo vệ và tăng cường sức khỏe của nhân dân.

Hội hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện, phi lợi nhuận của tổ chức, cá nhân Việt Nam đã và đang làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu, giảng dạy y học về lĩnh vực hồi sức cấp cứu và chống độc. Hội hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam còn là nơi để các thầy thuốc, hội viên có thể trao đổi, học tập, giúp đỡ nhau nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, quan hệ xã hội để phục vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được tốt hơn. Bên cạnh đó, Hội hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam còn tham gia nghiên cứu khoa học, tư vấn về công tác chuyên môn cho các cấp có thẩm quyền, tham gia giáo dục sức khỏe trong cộng đồng, tham gia đào tạo nguồn lực thầy thuốc cũng như quan hệ và hội nhập quốc tế.

Mặc dù mới thành lập trong một thời gian ngắn, nhưng Hội hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam đã bước đầu xây dựng hình ảnh của một Hội chuyên môn có uy tín trong cả nước và trên trường quốc tế như tổ chức các lớp đào tạo, các nghiên cứu khoa học. Tổ chức thành công Hội thảo chuyên đề ECMO, Hội thảo Quốc tế chuyên đề Hồi sức tích cực diễn ra tại Đà Nẵng, tham gia hội thảo WF SICCM SEOUL 2015...

Chủ tịch Hội hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam là PGS.TS. Nguyễn Gia Bình, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban thường vụ gồm 16 thành viên và Ban chấp hành gồm 43 thành viên là các thầy thuốc, giáo sư, tiến sỹ, bác sĩ chuyên ngành hồi sức tích cực và chống độc trên khắp cả nước.

Các Phó chủ tịch Hội: GS.TS. Nguyễn Quốc Kính, GS. TS. Đỗ Tất Cường, PGS. TS. Trần Duy Anh, TS. Đỗ Quốc Huy, TS. Hà Trần Hưng, TS. Phạm Thị Ngọc Thảo, TS. Lê Đức Nhân, BS. Bạch Văn Cam, BS. Bùi Mạnh Hùng .

Tổng Thư ký: TS. Đào Xuân Cơ và các thư ký: TS. Phan Thị Xuân, TS. Huỳnh Văn Ân, Ths. Nguyễn Thành, BS.CK2 Hà Sơn Bình, BS. Đặng Thị Xuân.