video
  • Video
  • ThS.BS. Phạm Thị Tuyết Dung - Phiên Nhi + Siêu âm trong hồi sức cấp cứu - Hội nghị HSCCCĐ VN 2023
03:34 . 09/11/2023
  • Video
  • ThS.BS. Phạm Thị Tuyết Dung - Phiên Nhi + Siêu âm trong hồi sức cấp cứu - Hội nghị HSCCCĐ VN 2023