video
  • Video
  • BSCKI. Lê Công Thuyên - Phiên Nhi + Siêu âm trong hồi sức cấp cứu - Hội nghị HSCCCĐ VN 2023
03:36 . 09/11/2023
  • Video
  • BSCKI. Lê Công Thuyên - Phiên Nhi + Siêu âm trong hồi sức cấp cứu - Hội nghị HSCCCĐ VN 2023