tin tuc

Giấy mời Hội viên tham dự Hội nghị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Hồi sức Cấp cứu và Chống độc Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Hội viên Hội Hồi sức Cấp cứu và Chống độc Việt Nam

Chủ tịch Hội HSCC&CĐ Việt Nam trân trọng kính mời Quý Hội viên tham dự Hội nghị Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ 2022-2027

Thời gian: 13h30 - 16h30, thứ Sáu, ngày 18/3/2022

Hình thức: trực tuyến và trực tiếp

Kính mời Quý Hội viên đăng ký tham dự trên đường link sau:

https://docs.google.com/forms/d/14mnJqDtK3of0QRqryMluX9ru7koKwQRDoyslM85RzXs/edit

Hạn đăng ký: trước 16h00 ngày 13/3/2022

Trân trọng

vnaccemt.org.vn