tin tuc

Ban chấp hành Hội HSCC & CĐVN nhiệm kỳ 2016 - 2021

Danh sách Ban chấp hành Hội hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam khóa IV nhiệm kỳ 2016 - 2021

 
TỔNG HỘI Y HỌC VIỆT NAM
HỘI HSCC VÀ CĐ VIỆT NAM

              ***

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2016-2021

 

STT  

Họ tên

Cơ quan


Chuyên ngành           


  Chức danh           

Email

1

 GS. TS. Nguyễn Gia Bình

 Bệnh viện Bạch Mai

HSTC

Chủ tịch

drbinhicu@gmail.com

2

 TS. Hà Trần Hưng

 TT Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai

Chống độc

Phó chủ tịch

hatranhung@yahoo.com

3

 GS.TS. Nguyễn Quốc Kính

 Bệnh viện Việt  Đức

GMHS

Phó chủ tịch

nguyenquockinh@yahoo.com

4

 BS. Bạch Văn Cam

 Bệnh viện Nhi đồng I - TP. HCM

Cấp cứu Nhi

Phó chủ tịch

bachvancam@yahoo.com

5

 TS. Đỗ Quốc Huy

 Bệnh viện 115  - TP. HCM

Cấp cứu

Phó chủ tịch

doquochuymd@gmail.com

6

 TS. Phạm Thị Ngọc Thảo

 Bệnh viện Chợ Rẫy – TP. HCM

HSTC

Phó chủ tịch

phamthingocthao@gmail.com

7

 BS. Bùi Mạnh Hùng 

 Bệnh viện Trung ương Huế

Cấp cứu

Phó chủ tịch

drhunghscc@gmail.com

8

 GS. TS. Đỗ Tất Cường

 Bệnh viện QT Vinmec

HSTC

Phó chủ tịch

dtcuong103@gmail.com

9

 TS. Lê Đức Nhân

 Bệnh viện Đà Nẵng

HSTC

Phó chủ tịch

drducnhanhscc@yahoo.com

10

 PGS. TS. Trần Duy Anh

 Bệnh viện TWQĐ 108

HSTC

Phó chủ tịch

anhdr108@gmail.com

11

 TS. Đào Xuân Cơ

 Bệnh viện Bạch Mai

HSTC

Tổng thư kí

daoxuanco@gmail.com

12

 BS. Đặng Thị Xuân

 TT Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai

Chống độc

Thư kí

xuandangthi@yahoo.com

13

 Ths. Nguyễn Thành

 Bệnh viện Thanh Nhàn

Cấp cứu

Thư kí

thanhnguyenmdphd@gmail.com

14

 BS.CK2 Hà Sơn  Bình

 Bệnh viện Đà Nẵng

HSTC

Thư kí

hasonbinhbs@gmail.com

15

 TS. Phan Thị Xuân

 Bệnh viện Chợ Rẫy-TP. HCM

Cấp cứu

Thư kí

phanthixuan@gmail.com

16

 TS. Huỳnh Văn Ân

 Bệnh viện Nhân dân Gia Định -TP. HCM

 HSTC

Thư kí

anhuynh124@yahoo.com.vn

17

 BS. Phạm Trí Dũng

 Bệnh viện Chợ Rẫy- TP. HCM

Cấp cứu

Ủy viên

drdungcr@yahoo.com

18

 PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn

 Bệnh viện 175  - TP. HCM

HSTC

Ủy viên

nguyenhongson_md@yahoo.com.vn

19

 TS. Vũ Đình Thắng

 Bệnh viện 115 -TP. HCM

HSTC&CĐ

Ủy viên

bsvudinhthang@gmail.com

20

 BS. Đặng Thanh Tuấn

 Bệnh viện Nhi đồng 1-TP. HCM

Cấp cứu Nhi

Ủy viên

dangthanhtuan65@gmail.com

21

 TS. Hoàng Văn  Quang

 Bệnh viện Thống Nhất - TP. HCM

HSTC&CĐ

Ủy viên

drhoangquang@yahoo.com

22

 BS. Nguyễn Trường  Minh

 Bệnh viện Đà Nẵng

Cấp cứu

Ủy viên

nguyentruongminh66@gmail.com

23

 BS. Nguyễn Thái Trí

 Bệnh viện C Đà Nẵng

Cấp cứu

Ủy viên

triandng@gmail.com

24

 BS.CK2 Nguyễn  Tường Vân

 Bệnh viện C Đà Nẵng

HSTC&CĐ

Ủy viên

bstuongvan168@gmail.com

25

 PGS. Trần Thanh Cảng

 Bệnh viện Việt Tiệp HP

HSTC

Ủy viên

ttcang56@yahoo.com

26

 PGS. TS. Tạ Mạnh Cường

 Viện Tim mạch QG

Cấp cứu TM

Ủy viên

manhcuongclinic@yahoo.com

27

 GS.TS. Nguyễn Thị Dụ

 Bệnh viện Bạch Mai

Chống độc

Ủy viên

du.hscd@yahoo.com

28

 GS. Vũ Văn Đính

 Bệnh viện Bạch Mai

HSTC

Ủy viên

dinhvuvan@gmail.com

29

 BS. CK2. Ngô Hữu Hà

 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ

HSTC&CĐ

Ủy viên

bsngohuuha@gmail.com

30

 PGS. TS. Lê Thị Việt Hoa

 Bệnh viện TWQĐ 108

HSTC

Ủy viên

viethoaicu108@gmail.com

31

 CN. Hoàng Minh Hoàn

 Bệnh viện Bạch Mai

HSTC

Ủy viên

minhhoandttc@gmail.com

32

 PGS. TS. Mai Xuân Hiên

 Bệnh viện 103

HSTC

Ủy viên

maihienhscc103@yahoo.com.vn

33

 TS. Phùng Nam Lâm

 Bệnh viện QT Vinmec

HSTC

Ủy viên

phnlam@gmail.com

34

 Ths.Nguyễn Trung Nguyên

 TT Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai

Chống độc

Ủy viên

nguyenpccvn@gmail.com

35

 TS. Phan Hữu Phúc

 Bệnh viện Nhi TW

HSTC Nhi

Ủy viên

huuphucphan@yahoo.com

36

 TS. Đỗ Ngọc Sơn

 Bệnh viện Bạch Mai

Cấp cứu

Ủy viên

sonngocdo@gmail.com

37

 PGS.TS. Phạm Văn Thắng

 Bệnh viện Nhi TW

HSTC Nhi

Ủy viên

tsbsthang@yahoo.com

38

 PGS. TS. Bế Hồng Thu

 Bệnh viện Bạch Mai

Chống độc

Ủy viên

thupcc@bachmai.edu.vn

39

 PGS. TS. Nguyễn Gia Tiến

 Viện bỏng QG

Cấp cứu

Ủy viên

nguyengiatien@yahoo.com

40

 PGS. TS. Đặng Quốc Tuấn

 Bệnh viện Bạch Mai

HSTC

Ủy viên

dangquoctuan.hstc@gmail.com

41

 PGS.TS. Nguyễn Đạt Anh

 Bệnh viện Bạch Mai

Cấp cứu

Ủy viên

datanh_a9@yahoo.com.vn

42

 TS. Nguyễn Văn Chi

 Bệnh viện Bạch Mai

Cấp cứu

Ủy viên

chinvvn@yahoo.com

43

 BS CK2. Đặng Thành Khẩn

 TT CC 115 Hà Nội

CC 115

Ủy viên

thanhkhan115@yahoo.com

vnaccemt.org.vn