QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI HỒI SỨC CÁP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC VIỆT NAM

TỔNG HỘI Y HỌC VIỆT NAM

HỘI HSCC&CĐ VIỆT NAM

Số:         /QĐ-HHSCCCĐVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2018

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI HỒI SỨC CÁP CỨU VÀ
CHỐNG ĐỘC VIỆT NAM

V/v: Thành lập Ban tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên chuyên ngành
Hồi sức cấp cứu và chống độc năm 2018

 

  • Căn cứ Quyết định thành lập Hội HSCC&CĐ Việt Nam đã được Ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ phê duyệt ngày 25 tháng 07 năm 2001;
  • Căn cứ Điều lệ hoạt động của Hội HSCC&CĐ Việt Nam đã được Bộ nội vụ phê duyệt năm 2001;
  • Căn cứ vào nhu cầu và khả năng tổ chức hội nghị khoa học thường niên của Hội;
  • Căn cứ vào nội dung cuộc họp Ban chấp hành ngày 23/01/2018.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Thành lập Ban Tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên chuyên ngành Hồi sức cấp cứu và chống độc năm 2018 gồm các Ông/Bà có tên dưới đây (danh sách kèm theo).

Điều 2: Ban Tổ chức Hội nghị có nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức Hội nghị Khoa học
thường niên năm 2018 tại Đà Lạt - Lâm Đồng.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổ chức Hội nghị sẽ giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4: Các Ông/Bà có tên ghi trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

CHỦ TỊCH HỘI

 

 

GS. TS. Nguyễn Gia Bình

Bình luận


Tin tức khác

Giới thiệu chung

Hội Hồi sức Cấp cứu và Chống độc Hà Nội

Giới thiệu

Giới thiệu về Hội Hồi sức Cấp cứu và Chống độc Hà Nội

Tài liệu “Hướng dẫn chung sử dụng kháng sinh”

Ban hành tài liệu “Hướng dẫn chung sử dụng kháng sinh” - Cục Quản Lý Khám Chữa Bệnh – Bộ Y Tế

Một số vấn đề điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng

Tài liệu cập nhật thông tin - đào tạo về Một số vấn đề điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng

Đơn kêu oan của BS. Hoàng Công Lương và Đơn kiến nghị của các gia đình bị hại gửi Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam

Văn phòng Hội HSCC&CĐ Việt Nam xin chuyển: Đơn kêu oan của BS. Hoàng Công Lương và Đơn kiến nghị của các gia đình bị hại gửi Hội HSCC&CĐ Việt Nam. Các bạn ký tên...

 Đang online: 4
 Lượt truy cập trong ngày: 584
 Tổng số lượt truy cập: 744117

Thông báo thay đổi địa chỉ Email của Hội hồi sức cấp cứu và chống độc VN
14:30 23/11/2016
Với mục đích tạo điều kiện thuận lợi trong việc liên hệ, trao đổi văn bản, tài liệu phục vụ hoạt động của Hội. Hội hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam thông...

Thông báo về việc tổ chức hội nghị khoa học chuyên ngành hồi sức cấp cứu và chống độc
14:25 23/11/2016
Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam xin gửi tới toàn thể các Quý vị đại biểu lời cảm ơn chân thành về sự ủng hộ và đóng góp nhiệt tình cho...

Chương trình hội thảo chuyên đề lọc máu liên tục trong hồi sức tích cực tại khách sạn Melia 16/12/2016
09:21 22/11/2016
Chương trình hội thảo chuyên đề lọc máu liên tục trong hồi sức tích cực dự kiến tổ chức vào Thứ 6, ngày 16/12/2016 tại Khách sạn Melia, Số 44B Phố Lý Thường Kiệt, Hà...