ĐẠI HỘI BCH PHÂN HỘI HSCC & CĐ HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH PHÍA BẮC VÀ RA MẮT BCH NHIỆM KỲ MỚI

Ngày 10/10, Tại bệnh viện Bạch Mai, Phân Hội HSCC & CĐ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đã tổ chức thành công đại hội bầu ban chấp hành và bầu BCH nhiệm kỳ mới gồm chủ tích và 04 phó chủ tịch. 

Các nội dung quan trọng về kiểm soát nhiễm khuẩn, ngộ độc thuốc mê và thuốc tê cũng được các đại biểu thảo luận sôi nổi, và sáng tỏ nhiều điều giúp cho các hội viên trong thực hành lâm sàng.