CẬP NHẬT-Chương trình HNKH Toàn quốc chuyên ngành HSCC&CĐ, 04/2019 - Hạ Long - Quảng Ninh

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC NĂM 2019 Scientific Programme19th Vietnam Association of Critical Care Medicine, Emergency and Clinical Toxicology Annual Congress Thời gian/Date: 11-12/04/2019 Địa điểm/Place: Khách sạn Mường Thanh - Luxury - TP. Hạ Long, Quảng Ninh ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI NGHỊ Xin truy cập theo đường link sau để đăng ký: https://goo.gl/forms/n70tp6XlgVBfVPZH2

TỔNG HỘI Y HỌC VIỆT NAM

HỘI HSCC&CD VIỆT NAM

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC

CHUYÊN NGÀNH HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC NĂM 2019

Scientific Programme19th Vietnam Association of Critical Care  Medicine, Emergency and Clinical Toxicology Annual Congress

Thời gian/Date: 11-12/04/2019

Địa điểm/Place:            Khách sạn Mường Thanh - Luxury - TP. Hạ Long, Quảng Ninh

 

ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI NGHỊ 

Xin truy cập theo đường link sau để đăng ký:

https://goo.gl/forms/n70tp6XlgVBfVPZH2

 

TỔNG HỘI Y HỌC VIỆT NAM

HỘI HSCC&CD VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC

CHUYÊN NGÀNH HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC NĂM 2019

The 19th Annual Congress of Vietnam Association of Critical Care  Medicine, Emergency and Clinical Toxicology

 

Sáng 11/04/2019

Hội trường 1

Chủ đề/Topic 1: CẬP NHẬT VỀ SEPSIS/ SURVIVING SEPSIS CAMPAIGN

Chủ đề/Topic 2: HỘI THẢO VỆ TINH/LUNCH SYMPOSIUM - XỬ TRÍ NHIỄM KHUẨN NẶNG TRÊN BỆNH NHÂN HỒI SỨC TÍCH CỰC - HOW TO TREAT DIFFICULT INFECTION IN CRITICALLY ILL PATIENT

Chiều 11/04/2019

Hội trường 1

Hội trường 2

Hội trường 3

Chủ đề/Topic 3: HỒI SỨC HUYẾT ĐỘNG TRONG SEPSIS/HEMODYNAMIC RESUSCITATION IN SEPSIS

 

Chủ đề/Topic 4: DINH DƯỠNG LÂM SÀNG/CLINICAL NUTRITION

Chủ đề/Topic 5: NHIỄM KHUẨN/SEPSIS

 

Chủ đề/Topic 6: SUY GAN CẤP/ACUTE LIVER FAILURE

Chủ đề/Topic 7: HỒI SỨC TỔNG HỢP/GENERAL RESUSCITATION

Sáng 12/04/2019

Hội trường 1

Hội trường 2

Hội trường 3

Chủ đề/Topic 8:  CẬP NHẬT VỀ THÔNG KHÍ NHÂN TẠO/UPDATE ON MECHANICAL VENTILATION

 

Chủ đề/Topic 9: VIÊM TỤY CẤP/ACUTE PANCREATITIS

Chủ đề/Topic 12: ECMO

Chủ đề/Topic 15: CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG BỆNH NHÂN THỞ MÁY/ NURSING CARE OF PATIENT ON VENTILATOR

 

Chiều 12/04/2019

Hội trường 1

Hội trường 2

Hội trường 3

Chủ đề/Topic 10: HỒI SỨC THẦN KINH/NEUROLOGICAL RESUSCITATION

 

Chủ đề/Topic 11: CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NHIỄM NẤM XÂM LẤN/UPDATE ON THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF IN VASIVE FUNGAL INFECTION

Chủ đề/Topic 13: THẬN - LỌC MÁU/ CRRT

 

Chủ đề/Topic 14: DƯỢC LÂM SÀNG/CLINICAL PHARMACY

 

Chủ đề/Topic 16: CHỐNG ĐỘC/TOXICOLOGY

 

Chủ đề/Topic 17: CẤP CỨU TIM MẠCH/CARDIOVASCULAR RESUSCITATION

 

 

TỔNG HỘI Y HỌC VIỆT NAM

HỘI HSCC&CD VIỆT NAM

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC

CHUYÊN NGÀNH HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC NĂM 2019

The 19th Annual Congress of Vietnam Association of Critical Care  Medicine, Emergency and Clinical Toxicology

 

Thời gian/Date: 11-12/04/2019

Địa điểm/Place:            Khách sạn Mường Thanh - Luxury - TP. Hạ Long, Quảng Ninh

 

PHẦN I: KHAI MẠC HỘI NGHỊ

HỘI TRƯỜNG I

NGÀY THỨ NHẤT: Thứ năm, 11/04/2019

THURSDAY 11/04/2019

07:00 - 07:30

Đón tiếp đại biểu

Registration and Reception

Ban Tổ chức/Organization Board

LỄ KHAI MẠC/ OPENING CEREMONY

07:30 - 07:35

Giới thiệu Đại biểu

Introduction

Ban Tổ chức/Organization Board

07:35 - 07:40

Phát biểu khai mạc 

Opening speech

GS. TS. Nguyễn Gia Bình

07:40 - 07:45

Tổng hội Y học VN  phát biểu

Welcoming speech of Viet Nam Medical Association

07:45 - 08:00

Chụp ảnh và tặng quà lưu niệm

Photography and giving present to Speakers

                                                                                                Ban Tổ chức/Organization Board

 

 

PHẦN II: BÁO CÁO KHOA HỌC/ PRESENTATION

HỘI TRƯỜNG I

NGÀY THỨ NHẤT: Thứ năm, 11/04/2019

THURSDAY 11/04/2019

BUỔI SÁNG

Chủ đề/Topic 1: CẬP NHẬT VỀ SEPSIS/ SURVIVING SEPSIS CAMPAIGN
Chủ tịch đoàn/ Chairman: GS. TS. Nguyễn Gia Bình, Prof. Barbara A. McLean,
 Dr. Zsolt Molnar, PGS. TS. Nguyễn Hoàng Anh

08:00 - 08:30

Sinh bệnh học của Sepsis

Pathophysiology of Sepsis

GS. TS. Nguyễn Gia Bình

08:30 - 09:15

Cập nhật hướng dẫn Sepsis

Surviving Sepsis guidelines update

Dr. Dileep Raman

09:15 - 10:00

Sốc nhiễm khuẩn và thang điểm cảnh báo sớm

Septic Shock & Early Warning Score

Prof. Barbara A. McLean

10:00 - 10:15

Báo cáo - Nhà tài trợ Vàng công ty Pfizer

Vai trò của Tigecycline trong nhiễm trùng ổ bụng nặng có biến chứng

The role of Tigecycline in complicated intra-abdominal infections

PGS. TS. Nguyễn Hoàng Anh

10:15 - 10:30

 Khai mạc triển lãm

10:30 - 11:15

Dùng PCT trong chương trình quản lý kháng sinh, chia sẻ kinh nghiệm thực hành

Implementation of PCT in Antibiotics Stewardship Program, Practical Experience Sharing

Dr. Zsolt Molnar

11:15 - 12:00

Dùng procalcitonin để dự đoán khởi phát nhiễm và hướng dẫn để dùng liệu pháp kháng sinh

Procalcitonin Biomarkers for Sepsisonset prediction and antibiotic therapy guidance

Dr. Zsolt Molnar

12:00 - 13:30

HỘI THẢO VỆ TINH/LUNCH SYMPOSIUM

Chủ đề/Topic 2: XỬ TRÍ NHIỄM KHUẨN NẶNG TRÊN BỆNH NHÂN
 HỒI SỨC TÍCH CỰC -
HOW TO TREAT DIFFICULT INFECTION

IN CRITICALLY ILL PATIENT

Chủ tịch đoàn/ Chairman: GS. TS. Nguyễn Gia Bình, PGS. TS. Trần Quang Bình,
PGS. TS. Vũ Văn Giáp

Điều trị Viêm phổi Bệnh viện/Viêm Phổi Thở Máy: Thách thức và cơ hội.

Challenges and Opportunities in treating of HAP/VAP

PGS.TS. Vũ Văn Giáp

Những tiến bộ trong điều trị nhiễm nấm Candida máu ở bệnh nhân hồi sức tích cực.

Advances in Candidemia management in critically ill patient

PGS.TS. Trần Quang Bính

 

HỘI TRƯỜNG I

NGÀY THỨ NHẤT: Thứ năm, 11/04/2019

THURSDAY 11/04/2019

BUỔI CHIỀU

Chủ đề/Topic 3: HỒI SỨC HUYẾT ĐỘNG TRONG SEPSIS/HEMODYNAMIC RESUSCITATION IN SEPSIS

Chủ tịch đoàn/ Chairman: Prof. Brendan Smith, TS. Lê Hữu Thiện Biên,
PGS.TS. Lê Minh Khôi, PGS. TS. Đặng Quốc Tuấn

13:30 - 14:15

Vai trò của vi tuần hoàn trong sốc

The role of microcirculation in Shock

PGS.TS. Lê Minh Khôi

14:15 - 15:00

Theo dõi huyết động.

Monitor Haemodynamics: You Don’t Die with Normal Numbers - Why We Monitor Haemodynamics.

Prof. Brendan Smith Australia

15:00 - 15:45

Hồi sức dịch truyền tĩnh mạch trong giờ đầu.

IV Fluid - Where Will It Be in One Hour from Now

Prof. Brendan Smith Australia

15:45 - 16:00

Giải lao/ Tea break

 

16:00 - 16:30

Các kiểu hình của rối loạn huyết động trong sốc nhiễm khuẩn

Thephenotyes of hemodynamic disorder in septic shock

TS. Lê Hữu Thiện Biên

16:30 - 17:15

Hồi sức tích cực trong sốc nhiễm khuẩn - Thời gian nào tốt nhất?

Resuscitation in Septic Shock - Time to Use Science?

Prof. Brendan Smith Australia

17:15 - 17:30

Ứng dụng phác đồ BUSH tại Việt Nam.

Application of BUSH protocol in Viet Nam

ThS. Nguyễn Bá Cường

 

 

 

 

 

HỘI TRƯỜNG II

NGÀY THỨ NHẤT: Thứ năm, 11/04/2019

THURSDAY 11/04/2019

 

BUỔI CHIỀU

Chủ đề/Topic 4: DINH DƯỠNG LÂM SÀNG/CLINICAL NUTRITION

Chủ tịch đoàn/ Chairman: GS. TS. Đỗ Tất Cường, TS. Lê Thị Diễm Tuyết,
TS. Lưu Ngân Tâm, TS. Vũ Thị Thanh.

13:30 - 13:50

Tăng cường dinh dưỡng qua ống thông ở bệnh nhân hồi sức.

enhance use of enteral feeding in critically ill patients.

        TS. Lưu Ngân Tâm

13:50 - 14:10

Kiểm soát năng lượng, đạm ở bệnh nhân hồi sức.

Energy and protein coltrol in critically ill patients

TS. Lưu Ngân Tâm

14:10 - 14:30

Dinh dưỡng cho bệnh nhân viêm tụy cấp.

The nutrition in acute  pancreatitis

            TS. Vũ Thị Thanh

14:30 - 14:50

Vai trò của vi chất trong dinh dưỡng tĩnh mạch.

The role of micronutrients  in IV nutrition

              TS. Lưu Ngân Tâm

14:50 - 15:15

Giới thiệu Guideline dinh dưỡng cho bệnh nhân nặng

Practice Guideline for nutrition in critically ill patients

Hội HSCC&CĐ Việt Nam và Hội Dinh dưỡng lâm sàng TP.HCM

15:15 - 15:30

Giải lao/ Tea break

Chủ đề/Topic 5: NHIỄM KHUẨN/SEPSIS

Chủ tịch đoàn/ Chairman: PGS. TS. Trần Quang Bính, PGS. TS. Lê Thị Việt Hoa,
PGS. TS. Trần Thanh Cảng, TS. Phạm Hồng Nhung.

15:30 - 16:00

Các giải pháp phối hợp kháng sinh trong điều trị vi khuẩn đa kháng.

The antibiotic combination solutions in treatment of multidrug resistant bacteria

PGS. TS. Trần Quang Bính

16:00 - 16:30

Cập nhật về tình hình một số vi khuẩn đa kháng kháng sinh.

Update on multidrug resistant bacteria

TS. Phạm Hồng Nhung

16:30 - 17:00

Nghiên cứu sự thay đổi Interleukine 6,10 và mối liên quan với mức độ chấn thương nặng ở bệnh nhân đa chấn thương.

The study of changes in Interlueukine- 6, 10 and the relationship with severe trauma levels in multiple trauma patients

ThS. Lê Tiến Dũng

 

HỘI TRƯỜNG III

NGÀY THỨ NHẤT: Thứ năm, 11/04/2019

THURSDAY 11/04/2019

BUỔI CHIỀU

Chủ đề/Topic 6: SUY GAN CẤP/ACUTE LIVER FAILURE

Chủ tịch đoàn/ Chairman: PGS. TS. Trần Duy Anh, Dr. Sean Caples,
PGS. TS. Đặng Quốc Tuấn, TS. Phan Thị Xuân

13:30 - 14:15

Sinh bệnh học suy gan cấp.

Pathophysiology of acute liver failure.

Dr. Sean Caples

14:15 - 14:45

Thay huyết tương thể tích cao trong suy gan cấp.

High volume plasma exchange in acute liver failure

BS. Vương Xuân Toàn

14:45 - 15:00

Giải lao/ Tea break

Chủ đề/Topic 7: HỒI SỨC TỔNG HỢP/GENERAL RESUSCITATION

Chủ tịch đoàn/ Chairman: GS. TS. Nguyễn Gia Bình, GS. TS. Nguyễn Quốc Kính,
 Dr. Sean Caples, Josh Solomon, MD.

15:00 - 15:40

Cập nhật về chẩn đoán, thang điểm đánh giá và theo dõi sảng trong các đơn vị hồi sức

Delirium management in ICU

 Dr. Sean Caples

15:40 - 16:20

Cập nhật về một số rối loạn  nước điện giải và thăng bằng toan kiềm.

Update on electrolyte and acid - base disorders

Prof. Josh Solomon

16:20 - 17:00

Telemedicine in the ICU

Hội chẩn trực tuyến trong ICU

Dr. Dileep Raman

17:00 - 17:30

Rối loạn đông máu trong đa chấn thương.

Coagulation disorders in multiple trauma

GS. TS. Nguyễn Quốc Kính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI TRƯỜNG I

NGÀY THỨ HAI: Thứ sáu, 12/04/2019

FRIDAY 12/04/2019

 

BUỔI SÁNG

Chủ đề/Topic 8:  CẬP NHẬT VỀ THÔNG KHÍ NHÂN TẠO/UPDATE ON MECHANICAL VENTILATION

Chủ tịch đoàn/ Chairman: GS. TS. Nguyễn Gia Bình, Prof. Josh Solomon,
BSCKII. Hà Sơn Bình, ThS. Đặng Thanh Tuấn

07:30 - 08:15

Các phương thức thông khí nhân tạo APRV/PAP/NAVA.

Mechanical ventilation Modes:APRV /PAP /NAVA

Prof. Josh Solomon

08:15 - 09:00

Theo dõi huyết động cho bệnh nhân thở máy

Hemodynamic monitoring in mechanically ventilated patient

Dr. Dileep Raman

09:00 - 09:20

Siêu âm phổi trong ARDS.

Lung ultrasound on ARDS patients

ThS. Đỗ Hồng Anh

09:20 - 09:40

Ca lâm sàng: ARDS tại bệnh viện Đà Nẵng

ARDS case report in Da Nang Hospital

BSCKII. Hà Sơn Bình

09:40 - 10:00

Lọc máu hấp phụ với quả lọc Oxirit trong điều trị cúm nặng

hemoperfusionwith OXIRIS membrane in treating severe influenza

GS. TS. Nguyễn Gia Bình

10:00 - 10:15

Giải lao/ Tea break

Chủ đề/Topic 9: VIÊM TỤY CẤP/ACUTE PANCREATITIS

Chủ tịch đoàn/ Chairman: PGS. TS. Đào Xuân Cơ, TS. Phùng Nam Lâm, 
PGS. TS. Nguyễn Xuân Hiền, TS. Nguyễn Ngọc Hùng

10:15 - 10:45

Hội chứng tăng áp lực ổ bụng.

Intra abdominal hypertension

PGS. TS. Đào Xuân Cơ

10:45 - 11:15

Các phương pháp dẫn lưu dịch ổ bụng trong viêm tụy cấp.

The methods of pancreatic fluid drainage

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiền

11:15 - 11:45

Chỉ định phẫu thuật trong viêm tụy cấp.

Indications for surgery in acute pancreatitis

TS. Nguyễn Ngọc Hùng

BUỔI CHIỀU

Chủ đề/Topic 10: HỒI SỨC THẦN KINH/NEUROLOGICAL RESUSCITATION

Chủ tịch đoàn/ Chairman: GS. TS. Nguyễn Văn Thông, TS. Trần Anh Tuấn,
TS. Võ Hồng Khôi, TS. Hoàng Văn Quang.

13:30 - 14:00

Cập nhật về đột quỵ.

Update on stroke

GS. TS. Nguyễn Văn Thông

14:00 - 14:30

Cập nhật khuyến cáo mới về kiểm soát huyết áp trong cơn đột quỵ

Update on new guideline of management of blood pressure in acute stroke

GS. TS. Nguyễn Văn Thông

14:30 - 15:00

Can thiệp nội mạch trong điều trị dị dạng mạch máu não.

Endovascular intervention in treating arteriovenous malformations

  TS. Trần Anh Tuấn

15:00 - 15:30

Chẩn đoán và xử trí co thắt mạch não sau chảy máu dưới nhện

The diagnosis and treatment of cerebral vasospasm  in subarachonid hemorrhage

                              TS. Võ Hồng Khôi 

15:30 - 15:45

Giải lao/ Tea break

Chủ đề/Topic 11: CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NHIỄM NẤM XÂM LẤN/
UPDATE ON THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF IN VASIVE FUNGAL INFECTION

Chủ tịch đoàn/ Chairman: PGS. TS. Trần Duy Anh, PGS. TS. Phạm Văn Thắng,
TS. Bùi Thị Hương Giang, BSCKII. Nguyễn Tường Vân.

15:45 - 16:10

Nhiễm nấm xâm lấn trong các đơn vị hồi sức tích cực

Invasive fungal infections in ICU

TS. Bùi Thị Hương Giang

16:10 - 16:30

Chẩn đoán nhiễm nấm

The diagnosis of invasive fungal infection

TS. Phan Thắng

16:30 - 17:30

Cập nhật siêu âm cấp cứu trong các đơn vị hồi sức tích cực

Update on emergency ultrasound in ICU

MD. Ken Lyn-Kew

 

 

HỘI TRƯỜNG II

NGÀY THỨ HAI: Thứ sáu, 12/04/2019

FRIDAY 12/04/2019

BUỔI SÁNG

Chủ đề/Topic 12: ECMO

Chủ tịch đoàn/ Chairman: GS. TS. Đỗ Tất Cường, MD. Kenneth Lyn-Kew, Prof. Manish Kaushik,
PGS. TS. Đào Xuân Cơ, TS. Phan Thị Xuân.

07:30 - 08:15

Theo dõi và đánh giá huyết động trong ECMO (VV-ECMO&VA ECMO)

Hemodynamic monitoring and evaluation during ECMO (VV-ECMO & VA ECMO)

MD. Kenneth Lyn-Kew

08:15 - 09:00

Thông khí nhân tạo trong ECMO (VV-ECMO&VA ECMO)

Mechanical ventilation during ECMO (VV-ECMO & VA ECMO)

MD. Kenneth Lyn-Kew

09:00 - 09:30

Vai trò của ECMO trong điều trị ARDS, kết quả nghiên cứu áp dụng ECMO trong suy hô hấp cấp không đáp ứng với máy thở.

The role of ECMO in ARDS, the result of implementation study of ECMO in acute respiratory distress syndrome failure with mechanical ventilation

            ThS. Phạm Thế Thạch

09:30 - 09:45

Giải lao/ Tea break

09:45 - 10:30

CRRT ở bệnh nhân ECMO

CRRT in ECMO patients

                                                               Prof. Manish Kaushik

10:30 - 11:00

ECMO ở bệnh nhân sốc phản vệ và ECMO trong phẫu thuật lồng ngực.

ECMO in anaphylactic shock and ECMO in thoracic surgery

TS. Phan Thị Xuân

BUỔI CHIỀU

Chủ đề/Topic 13: THẬN - LỌC MÁU/ CRRT

Chủ tịch đoàn/Chairman: GS. TS. Nguyễn Quốc Kính, TS. Hoàng Văn Quang,
TS. Lê Thị Diễm Tuyết, TS. Lê Đức Nhân.

13:30 - 14:00

Cập nhật sinh bệnh học tổn thương thận cấp.

Update on pathophysiology of AKI

TS. Lê Thị Diễm Tuyết

14:00 - 14:30

Lọc máu liên tục trong tổn thương thận

CRRT in AKI

                                                             TS. Hoàng Văn Quang

14:30 - 15:15

Nghiên cứu diễn biến chức năng thận ở bệnh nhân chết não do chấn thương sọ não nặng.

Kidney function in brain death patients due to severe brain trauma.

ThS. Vũ Minh Dương

15:15 - 15:30

Giải lao/Tea break

BUỔI CHIỀU

Chủ đề/Topic 14: DƯỢC LÂM SÀNG/CLINICAL PHARMACOLOGY

Chủ tịch đoàn/ Chairman: PGS. TS. Nguyễn Hoàng Anh, PGS. TS. Bế Hồng Thu,
PGS. TS. Mai Xuân Hiên, PGS. TS. Đào Xuân Cơ,

15:30 - 16:15

Tăng thanh thải thận ở bệnh nhân ICU, ảnh hưởng đến dược động học và dược lục học (PK/PD) và chế độ liều kháng sinh.

Augmented renal clearance in ICU patients

PGS. TS. Nguyễn Hoàng Anh

16:15 - 16:45

Nhiễm vi khuẩn do Klebsiella pneumoniae đa kháng: cập nhật thực trạng và giải pháp kháng sinh.

Multidrug resistant K. pneumoniae infection: reality situations and solutions

PGS. TS. Nguyễn Hoàng Anh

16:45 - 17:15

Tối ưu chế độ liều vancomycin trên bệnh nhân nặng thông qua truyền tĩnh mạch liên tục: cơ sở dược động học và dược lực học (PK/PD) và áp dụng lâm sàng.

Optimizing continuous infusion of vancomycin dose in critically ill patients: PK/PD principles and clinical applications

ThS. Đỗ Thị Hồng Gấm

 
HỘI TRƯỜNG III

NGÀY THỨ HAI: Thứ sáu, 12/04/2019

FRIDAY 12/04/2019

BUỔI SÁNG

Chủ đề/Topic 15: CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG BỆNH NHÂN THỞ MÁY/ NURSING CARE OF PATIENT ON VENTILATOR

Chủ tịch đoàn/ Chairman: ThS. Đặng thanh Tuấn, TS. Bùi Thị Hương Giang,
TS. Nguyễn Thị Thanh Hà, ThS. Hoàng Minh Hoàn.

07:30 - 07:50

Chăm sóc bệnh nhân thở máy dự phòng VAP theo mô hình Trung tâm Y tế Nhật Bản

Taking care ventilated patients for prevention VAP following the National Center for Global Health and Medicine

TS. Bùi Thị Hương Giang

07:50 - 08:10

Vai trò của chăm sóc răng miệng bệnh nhân nặng tại Bệnh viện Chợ Rẫy

The role of oral care in critically ill patients in Cho Ray hospital

CNĐD. Lưu Thị Mai Ca

08:10 - 08:30

Hiệu quả hoạt động của nhóm hỗ trợ hô hấp (RST) tại Bệnh viện Chợ Rẫy

The activity effciency of respiratory therapysupport team in Cho Ray Hospital

ThS. ĐD. Đặng Hoàng Vũ

08:30 - 08:50

Vai trò của điều dưỡng trong hoạt động nhóm hỗ trợ hô hấp

The role of nurses in respiratory support team

CNĐD. Hồ Thị Thi

08:50 - 09:15

Vai trò của điều dưỡng trong chăm sóc thở máy tại nhà ở trẻ em

The role of nurses in home care for ventilated pediatric patients

ĐD. Trần Thị Ngọc Trâm

09:15 - 09:30

Giải lao/ Tea break

09:30 - 09:50

Theo dõi và chăm sóc bệnh nhân ARDS thông khí nằm sấp

Monitoring and taking care of ARDS patients with prone ventilation

ThS. Nguyễn Ngọc Tú

09:50 - 10:10

Áp lực bóng chèn nội khí quản trên bệnh nhi thở máy tại khoa HSTC

Endotracheal tube cuff pressure in ventilated pediatric patients in intensive care unit

ĐDCKI. Lê Thị Uyên Ly

10:10 - 10:30

Can thiệp điều dưỡng trong công tác phòng chống Viêm phổi thở máy

Nursing interventions in ventilator associated pneumonia prevention.

TS. Nguyễn Thị Thanh Hà

BUỔI CHIỀU

Chủ đề/Topic 16: CHỐNG ĐỘC/TOXICOLOGY

Chủ tịch đoàn/ Chairman: GS. TS. Nguyễn Thị Dụ, PGS. TS. Hà Trần Hưng, TS. Đỗ Quốc Huy,
TS. Vũ Đình Thắng, ThS. Nguyễn Trung Nguyên.

13:30 - 14:00

Nguyên lý các chất đối kháng, cách sử dụng một số chất đối kháng.

The principle of antagonists, how to use antagonists.

                                    ThS. Nguyễn Trung Nguyên

14:00 - 14:30

Cập nhật về thuốc giải độc.

Update on antidote

              PGS. TS. Hà Trần Hưng

14:30 - 15:00

Các thuốc giải độc tại Việt Nam: tình hình ứng dụng, các nghiên cứu, các khó khăn và giải pháp

Antidotes in Viet Nam: applying research, difficulties and solutions

                        ThS. Nguyễn Trung Nguyên

15:00 - 15:20

Phác đồ dùng ethanol trong điều trị ngộ độc cấp methanol: nghiên cứu tại Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai

Treatment of methanol poisoning with ethanol: the research in poisoning control center, Bach Mai hospital.

ThS. Hà Thị Bích Vân

15:20 - 15:40

Đặc điểm ngộ độc khí cười (N2O) và phác đồ dùng vitamin B12

The characteristic of nitrous oxide toxicity and treatment with Vitamin B12

BS. Lại Xuân Dũng

15:40 - 16:00

Phát triển một số kỹ thuật xét nghiệm độc chất có thể áp dụng tại bệnh viện tuyến tỉnh.

The implement of some toxicity testing for provincial hosptial

TS. Vũ Anh Phương

16:00 - 16:15

Giải lao/Tea break

Chủ đề/Topic 17: CẤP CỨU TIM MẠCH/CARDIOVASCULAR RESUSCITATION

Chủ tịch đoàn/ Chairman: PGS. TS. Tạ Mạnh Cường, GS. TS. Nguyễn Quốc Kính,
TS. Phùng Nam Lâm, TS. Nguyễn Thành.

16:15 - 16:45

Kinh nghiệm đào tạo cấp cứu ngừng tuần hoàn chất lượng cao với thiết bị phản hồi tại bệnh viện Vinmec.

The experience of high quality cardiopulmonary resuscitation traning with feedback device in Vinmec hospital.

ThS.Nguyễn Quang Thắng - ThS. Hoàng Đức Vinh

16:45 - 17:15

Cập nhật chẩn đoán và xử trí cấp cứu nhồi máu cơ tim cấp.

Update on diagnosis and treatment acute myocardial infarction.

              PGS. TS. Tạ Mạnh Cường

17:15 - 17:45

Monitoring liên tục CO2 cuối thì thở ra (EtCO2): Áp dụng thực hành trong hồi sức hô hấp và tuần hoàn.

Continuous end tidal carbon dioxide monitoring: the application in circulation and respiratory resuscitation.

GS. TS. Nguyễn Quốc Kính

17:45 - 18:00

Ca lâm sàng: cấp cứu ngừng tuần hoàn.

Case study: Cardiopulmonary resuscitation (CPR)

                                   ThS. Phạm Thế Thạch 

Bình luận


Tin tức khác

Hội thảo trực tuyến “ICU Therapy in Times of COVID-19”

Thông tin tham dự Chương trình hội thảo trực tuyến chủ đề “ICU Therapy in Times of COVID-19” với sự tham gia của Giáo sư Fries từ khoa ICU, Bệnh viện Đại học Innsbruck

Hội thảo Trực tuyến: Điều trị Bệnh nhân Covid – Nhìn từ kinh nghiệm của Trung Quốc

Thông tin đăng ký tham dự Hội thảo Trực tuyến: Điều trị Bệnh nhân Covid – Nhìn từ kinh nghiệm của Trung Quốc Với sự tham gia của Giáo sư Bin Du, Giám đốc ICU...

TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Thông báo về đề xuất triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch COVID-19

Hội thảo trực tuyến "Điều trị viêm phổi nặng do COVID-19: kinh nghiệm từ vùng dịch" và "COVID–19 & bệnh lý Tim mạch - Kinh nghiệm từ Tuyến đầu"

Thông tin tham gia Chương trình Hội thảo trực tuyến "Điều trị viêm phổi nặng do COVID-19: kinh nghiệm từ vùng dịch" và "COVID–19 & bệnh lý Tim mạch - Kinh nghiệm từ Tuyến đầu",...

Thông báo số 3 - Hội nghị KHTQ CHUYÊN NGÀNH HSCC&CĐ NĂM 2020

V/v Hoãn tổ chức Hội nghị KHTQ chuyên ngành HSCC&CĐ 2020

ICU Hypotension Survey

Tham gia Khảo sát quan điểm điều trị Hạ huyết áp ở bệnh nhân Hồi sức tích cực

THÔNG BÁO SỐ 2- V/v: Hoãn Tổ chức HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC NĂM 2020 - Nha Trang - Khánh Hòa

Hoãn lịch Tổ chức HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC NĂM 2020 - Nha Trang - Khánh Hòa

THÔNG BÁO SỐ 1- V/v: Tổ chức HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC NĂM 2020 - Nha Trang - Khánh Hòa

Thông báo về việc thay đổi thời gian dự kiến tổ chức HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC NĂM 2020

THAY HUYẾT TƯƠNG TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM TỤY CẤP

Viêm tụy cấp do tăng TG được cho là chiếm khoảng 2-4%, thậm chí 10% số trường hợp VTC, đứng thứ 3 sau VTC do sỏi mật và VTC do rượu.

XÉT NGHIỆM NHANH – POCT TRONG CẤP CỨU

POCT: point of care testing, XN tại nơi/gần nơi chăm sóc điều trị bệnh nhân -> “XN tại chỗ”

 Đang online: 1
 Lượt truy cập trong ngày: 56
 Tổng số lượt truy cập: 714144

Thông báo thay đổi địa chỉ Email của Hội hồi sức cấp cứu và chống độc VN
14:30 23/11/2016
Với mục đích tạo điều kiện thuận lợi trong việc liên hệ, trao đổi văn bản, tài liệu phục vụ hoạt động của Hội. Hội hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam thông...

Thông báo về việc tổ chức hội nghị khoa học chuyên ngành hồi sức cấp cứu và chống độc
14:25 23/11/2016
Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam xin gửi tới toàn thể các Quý vị đại biểu lời cảm ơn chân thành về sự ủng hộ và đóng góp nhiệt tình cho...

Chương trình hội thảo chuyên đề lọc máu liên tục trong hồi sức tích cực tại khách sạn Melia 16/12/2016
09:21 22/11/2016
Chương trình hội thảo chuyên đề lọc máu liên tục trong hồi sức tích cực dự kiến tổ chức vào Thứ 6, ngày 16/12/2016 tại Khách sạn Melia, Số 44B Phố Lý Thường Kiệt, Hà...