THƯ MỜI THAM DỰ WEBINAR: Improving Outcomes: Resuscitation Virtual Masterclass của Hội đồng Hồi sức Châu Á CME

Kính gửi Quý đồng nghiệp

THƯ MỜI THAM DỰ WEBINAR

Chủ đề: Improving Outcomes: Resuscitation Virtual Masterclass [Cải thiện Kết quả Cấp cứu: Lớp Học Dành Cho Chuyên Gia Về Cấp Cứu Ngừng Tuần Hoàn]

Mô tả nội dung: Chương trình được tổ chức bởi Hội đồng Hồi sức Châu Á (Resuscitation Council of Asia RCA) và tài trợ bởi ZOLL Medical. Với thời lượng 1,5 giờ, chương trình tập trung vào chủ đề Đào tạo Cấp cứu Ngừng tuần hoàn Nâng cao (Advanced Resuscitation Training ART). Học viên sẽ được chia sẻ về chương trình ART sáng lập bởi BS. Daniel Davis. Thêm vào đó là phần trình bày của Dr. Marc Conterato về đề tài Quản lý Thân nhiệt Mục tiêu (Target Temperature Management). 

Chủ tọa:
Tzong-Luen Wang, MD, PhD, JM, FESC, FACC, FCAPSC, Chủ tịch Hội đồng Hồi Sức Châu Á

Resuscitation Council of Asia and Vice Superintendent, Chang Bing Show Chwan Memorial Hospital, Taiwan

Báo cáo viên:
Daniel Davis, MD, FACEP, CEO, Medical X Technologies, USA
Marc Richard Conterato, MD, FACEP, Director, Therapeutic Hypothermia Services and Medical Director, North Memorial Ambulance Service, USA

Introduction to Advanced Resuscitation Training [Giới thiệu về chương trình đào tạo cấp cứu ngừng tuần hoàn nâng cao] – Daniel Davis

  1. The Flow: Arrest Algorithms [Các phác đồ trong cấp cứu ngừng tuần hoàn] – Daniel Davis
  2. In-depth Appreciation of CPR Data [Phân tích dữ liệu CPR] – Daniel Davis
  3. Target Temperature Management in 2020 and beyond [Quản lý thân nhiệt mục tiêu cập nhật năm 2020 và tương lai] - Marc Conterato

Thời gian: Aug 5, 2020 10:00 – 11:30 AM (giờ Việt Nam)

Thư mời từ Prof. Wang Chủ tịch Hội đồng Hồi Sức Châu Á  được đính kèm tại đây. Vui lòng đăng ký tham dự theo đường link: https://bit.ly/rvm0820