Biên Bản Họp Ban Chấp Hành Hội Hồi sức Cấp cứu và Chống độc Việt Nam và Tổng kết hoạt động thời gian vừa qua và bàn kế hoạch hoạt động 2018-2019

 Tổng Hội Y học Việt Nam

Hội Hồi sức Cấp cứu và Chống độc Việt Nam                                      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP

 1. Thời gian:           8h00 ngày 25/08/2018
 2. Địa điểm:            Thành phố Nha Trang
 3. Nội dung:            Họp Ban Chấp Hành Hội Hồi sức Cấp cứu và Chống độc Việt Nam và Tổng kết hoạt động thời gian vừa qua và bàn kế hoạch hoạt động 2018-2019.
 4. Thành phần:
 • Chủ trì:          GS. TS. Nguyễn Gia Bình Chủ tịch Hội
 • Thành viên tham gia:

GS. Vũ Văn Đính                              - Cố vấn BCH

GS. TS. Nguyễn Thị Dụ                    - Cố vấn BCH

PGS. TS. Hà Trần Hưng                  - Phó Chủ tịch

TS. Đỗ Quốc Huy                              - Phó Chủ tịch

TS. Phạm Thị Ngọc Thảo                 - Phó Chủ tịch

PGS. TS. Trần Duy Anh                   - Phó Chủ tịch

PGS. TS. Đào Xuân Cơ                    - Tổng Thư ký

TS. Đặng Thị Xuân                           - Ủy viên

TS. Nguyễn Thành                            - Ủy viên

BSCKII. Hà Sơn Bình                       - Ủy viên

TS. Phan Thị Xuân                           - Ủy viên

TS. Huỳnh Văn Ân                            - Ủy viên

TS. Vũ Đình Thắng                           - Ủy viên

TS. Hoàng Văn Quang                     - Ủy viên

PGS. TS. Trần Thanh Cảng             - Ủy viên

PGS. TS. Tạ Manh Cường               - Ủy viên

PGS. TS. Mai Xuân Hiên                 - Ủy viên

TS. Phùng Nam Lâm             - Ủy viên

PGS. TS. Lê Thị Việt Hoa                - Ủy viên

CN. Hoàng Minh Hoàn                    - Ủy viên

ThS. Nguyễn Trung Nguyên            - Ủy viên

TS. Phan Hữu Phúc                          - Ủy viên

PGS. TS. Phạm Văn Thắng - Ủy viên

PGS. TS. Bế Hồng Thu                     - Ủy viên

BSCKII. Đặng Thành Khẩn            - Ủy viên

CN. Phạm Hồng Tư                          - Thư ký cuộc họp

 1. Nội dung cuộc họp:
  1. GS. TS. Nguyễn Gia Bình: (Thông báo nội dung cuộc họp).

Tóm tắt báo cáo tổng kết công tác hoạt động của Hội HSCC&CĐ Việt Nam trong năm 2017-2018 và phương hướng hoạt động trong năm 2018-2019.

   • Tổ chức các cuộc Hội nghị hội thảo thuộc các Phân Hội theo các chủ đề.
   • Giải quyết các công việc còn tồn đọng trong năm 20172018.
   • Kế hoạch thành lập Phân Hội HSCC&CĐ Miền Trung.
   • Xây dưng cơ chế quản lý hội viên.
   • Xây dựng đề án cấp mã số đào tạo (CME).
   • Xây dựng kế hoạch biên soạn tài liệu.
   • Xây dựng các hướng dẫn quy trình kỹ thuật.
   • Xây dựng đề án cấp cứu trước bệnh viện.
   • Xây dựng kế hoạch hướng đến các nghiên cứu đa trung tâm.
   • Xây dựng nội dung chương trình cho Hội nghị khoa học chuyên ngành Hồi sức cấp cứu và chống độc toàn quốc lần thứ 19 trong 04/2019 tại Hạ Long.
 1. Tổng kết công tác Hội năm 2017- 2018

Trong năm 2017-2018 Hội đã hoàn thành được nhiều kế hoạch như:

   • Hoàn thành cuốn sách hướng dẫn HAPVAP.
   • Hoàn thành cuốn điều trị nhiễm nấm xâm lấn.
   • Tổ chức thành công nhiều Hội nghị khoa học được sự quan tâm và đánh giá cao từ bạn bè, đồng nghiệp trong và ngoài nước.
   • Nâng cao chất lượng truyền thông qua website, báo, đài truyền hình.
   • Tích cực đào tạo, cập nhật, trao đổi và phản hồi thông tin cho Hội viên và những người quan tâm… Tính đến 10/2018 có tổng số 573 Hội viên trong cả nước (trong đó: 250 HV Miền Bắc, 185 HV  Miền trung và 137 HV Miền Nam).
   • Phát tài liệu miễn phí cho các Hội viên thuộc phân Hội Miền Nam, Phân Hội Hà Nội và các tỉnh phía bắc với tổng số 600 cuốn với 03 đầu sách:
   • Cuốn Kháng sinh dùng trong Hồi sức tích cực.
   • Cuốn Khuyến cáo chẩn đoán và điều trị viêm phổi bệnh viện viêm phổi thở máy.
   • Cuốn Khuyến cáo chuẩn đoán và điều trị nhiễm nấm xâm lấn.
 1. Kết quả hoạt động Hội nghị toàn quốc năm 2018 tại Đà Lạt

Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 18 được tổ chức thành công tại Đà Lạt, với tổng số 908 đại biểu tham dự. Trong Hội nghị có tổng số 59 bài báo cáo (27 bài báo cáo quốc tế, 32 bài báo cáo trong nước) nhận được sự quan tâm và đánh giá cao từ bạn bè, đồng nghiệp trong và ngoài nước. Có tổng số 25 đơn vị/công ty tài trợ, các kế hoạch chi tiêu đều được xin thông qua và tinh thần tiết kiệm.

 1. Phương hướng và kế hoạch hoạt động năm 2018-2019
 • Xây dựng cơ chế quản lý Hội viên thông qua mã số HV được đăng tải trên website
 • Định kỳ 6 tháng báo cáo tổng Hội thông tin về những hoạt động của các phân Hội.
 • Các Phân hội kiện toàn lại Ban Chấp hành thực hiện 2 năm/ lần theo điều lệ Hội.
 • Phân Hội miền trung gửi công văn và danh sách BCH Hội ra Quyết định thành lập.
 • Hoàn thiện Đề án mã số đào tạo để Hội có mã số đào tạo (CME).
 • Hướng đến Hoàn thành đề án mô hình cấp cứu trước bệnh viện.
 • Biên soạn tài liệu cho 2 cuốn “Dự phòng huyết khối tiêu hóa” và “Cấp cứu ban đầu tại y tế biển đảo”.
 • Mở các lớp đào tạo, tập huấn theo các chương trình đã được xây dựng.
 • Phối hợp duy trì vững mạnh các hoạt động của các Phân Hội Hồi sức Cấp cứu & Chống độc Bắc Trung - Nam.
 • Tổ chức Hội thảo thường niên các Phân Hội theo kế hoạch.
 • Xây dựng nội dung chương trình hội nghị toàn quốc năm 2019 tổ chức tại Hạ Long dự kiến 04/2019.
 1. GS. TS. Nguyễn Gia Bình: Kết luận cuộc họp:
   • Xây cơ chế quản lý Hội viên thông qua mã số hội viên được đăng tải trên website và duy trì đóng phí Hội viên (200.000 VNĐ/Hội viên/1 năm) thống nhất các Phân Hội sẽ tự thu phí Hội viên và quản lý Hội viên.
   • Định kỳ 6 tháng báo cáo tổng Hội thông tin về những hoạt động của các phân Hội, thường xuyên cập nhật Hội viên.
   • Các Phân hội kiện toàn lại Ban Chấp hành thực hiện 2 năm/ lần theo điều lệ Hội.
   • Phân Hội Miền Trung gửi công văn và danh sách ban chấp hành Hội để thư ký Hội tổng hợp và trình ký quyết định thành lập phân Hội Miền Trung.
   • PGS. TS. Đào Xuân Cơ cùng Nhóm Thư ký hoàn thiện Đề án mã số đào tạo để Hội có mã số đào tạo CME trong năm 2018.
   • PGS. TS. Tạ Manh Cường làm đầu mối cho việc biên soạn tài liệu cấp cứu tim mạch trước viện.
   • TS. Vũ Đình Thắng đầu mối thực hiện soạn thảo tiêu chuẩn nhân lực và cơ sở vật chất diện tích phòng bệnh giành cho bệnh nhân Hồi sức tích cực.
   • ThS. Nguyễn Trung Nguyên cùng GS. TS. Nguyễn Gia Bình xây dựng chương trình biên tập tài liệu “Cấp cứu ban đầu tại y tế biển đảo”.
   • Đẩy mạnh hoạt động biên soạn tài liệu cho 2 cuốn “Dự phòng xuất huyết tiêu hóa” và “Cấp cứu ban đầu tại y tế biển đảo”.
   • Hướng đến Hoàn thành đề án mô hình cấp cứu trước bệnh viện, mô hình này cần được hoàn thành sớm, cần học hỏi mô hình tốt như tại bệnh viện Vinmec. Nâng cao năng lực và truyền thông nhằm nêu bật tầm quan trọng của mô hình cấp cứu trước bệnh viện cho người dân hiểu.
   • Mở các lớp đào tạo, tập huấn theo các chương trình đã được xây dựng.
   • Phối hợp duy trì vững mạnh các hoạt động của các Phân Hội Hồi sức Cấp cứu & Chống độc Bắc Trung - Nam.

 

      Cuộc họp kết thúc lúc 12h00 cùng ngày.

 

Thư ký cuộc họp                                                                                                                    

 

CN. Phạm Hồng Tư

Chủ trì cuộc họp

 

GS. TS. Nguyễn Gia Bình

Bình luận


Tin tức khác

THAY HUYẾT TƯƠNG TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM TỤY CẤP

Viêm tụy cấp do tăng TG được cho là chiếm khoảng 2-4%, thậm chí 10% số trường hợp VTC, đứng thứ 3 sau VTC do sỏi mật và VTC do rượu.

XÉT NGHIỆM NHANH – POCT TRONG CẤP CỨU

POCT: point of care testing, XN tại nơi/gần nơi chăm sóc điều trị bệnh nhân -> “XN tại chỗ”

CẬP NHẬT VỀ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SỐC NHIỄM KHUẨN

Khái niệm, chẩn đoán NKH, SNK theo sepsis-3 (2016) Cập nhật điều trị NKH và SNK theo SSC (2016) và gói điều trị 1h của SCC (2018) Một số nghiên cứu mới, cập nhật về...

VAI TRÒ CỦA LỌC MÁU LIÊN TỤC TRONG ĐIỀU TRỊ SỐC NHIỄM KHUẨN

Khái niệm về nhiễm trùng đã tập trung vào phản ứng của con người đối với các sinh vật tấn công

Chương trình hội thảo khoa học

Chủ đề "Những tiến bộ mới trong hồi sức tích cực và đột quị nhồi máu não cấp tính"

ỨNG DỤNG Ô XY LƯU LƯỢNG CAO TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG

NỘI DUNG 1 - Tổng quan về hệ thống ô xy lưu lượng cao (HFNC) 2 - Những bằng chứng về hiệu quả của hệ thống ô xy lưu lượng cao trong thực hành lâm...

Thư mời tham gia nghiên cứu "Quản lý và kết quả của chấn thương sọ não" nghiên cứu quan sát

This e-mail is a kind reminder for your previous invitation to participate in this study. You are cordially invited to participate in the multicenter observational study “Management and Outcome of Traumatic Brain Injury Observational Registry...

Biên bản họp Ban tổ chức tổng kết Hội nghị khoa học toàn quốc chuyên ngành Hồi sức cấp cứu và chống độc lần thứ 19 tại Hạ Long - Quảng Ninh

Tổng Hội Y học Việt Nam Hội Hồi sức Cấp cứu và Chống độc Việt Nam CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP...

CẬP NHẬT-Chương trình HNKH Toàn quốc chuyên ngành HSCC&CĐ, 04/2019 - Hạ Long - Quảng Ninh

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC NĂM 2019 Scientific Programme19th Vietnam Association of Critical Care Medicine, Emergency and Clinical Toxicology Annual Congress Thời gian/Date: 11-12/04/2019 Địa...

THÔNG BÁO SỐ 1- V/v: Tổ chức Hội nghị khoa học thường niên chuyên ngành Hồi sức cấp cứu và chống độc năm 2019

Hội Hồi sức Cấp cứu và Chống độc Việt Nam dự kiến tổ chức “Hội nghị khoa học thường niên chuyên ngành Hồi sức cấp cứu và chống độc năm 2019” vào hai ngày: thứ...

 Đang online: 8
 Lượt truy cập trong ngày: 23
 Tổng số lượt truy cập: 530613

Thông báo thay đổi địa chỉ Email của Hội hồi sức cấp cứu và chống độc VN
14:30 23/11/2016
Với mục đích tạo điều kiện thuận lợi trong việc liên hệ, trao đổi văn bản, tài liệu phục vụ hoạt động của Hội. Hội hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam thông...

Thông báo về việc tổ chức hội nghị khoa học chuyên ngành hồi sức cấp cứu và chống độc
14:25 23/11/2016
Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam xin gửi tới toàn thể các Quý vị đại biểu lời cảm ơn chân thành về sự ủng hộ và đóng góp nhiệt tình cho...

Chương trình hội thảo chuyên đề lọc máu liên tục trong hồi sức tích cực tại khách sạn Melia 16/12/2016
09:21 22/11/2016
Chương trình hội thảo chuyên đề lọc máu liên tục trong hồi sức tích cực dự kiến tổ chức vào Thứ 6, ngày 16/12/2016 tại Khách sạn Melia, Số 44B Phố Lý Thường Kiệt, Hà...