DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC VIỆT NAM

Miền Bắc
STT Họ và tên Học hàm
 học vị
Đơn vị công tác
1 Vũ Văn Đính Giáo sư Bệnh viện Bạch Mai
2 Nguyễn Gia Bình GS.TS Bệnh viện Bạch Mai
3 Đặng Quốc Tuấn PGS.TS Bệnh viện Bạch Mai
4 Lê Thị Diễm Tuyết TS Bệnh viện Bạch Mai
5 Đào Xuân Cơ TS Bệnh viện Bạch Mai
6 Nguyễn Công Tấn TS Bệnh viện Bạch Mai
7 Bùi Thị Hương Giang TS Bệnh viện Bạch Mai
8 Ngô Minh Biên ThS Bệnh viện Bạch Mai
9 Bùi Văn Cường ThS Bệnh viện Bạch Mai
10 Phạm Thế Thạch ThS Bệnh viện Bạch Mai
11 Mai Văn Cường ThS Bệnh viện Bạch Mai
12 Nguyễn Thị Mai Hương ThS Bệnh viện Bạch Mai
13 Nguyễn Quỳnh Phương BS Bệnh viện Bạch Mai
14 Vương Xuân Toàn BS Bệnh viện Bạch Mai
15 Trịnh Thế Anh ThS Bệnh viện Bạch Mai
16 Nguyễn Bá Cường ThS Bệnh viện Bạch Mai
17 Ngô Thị Phương Nhung CN Bệnh viện Bạch Mai
18 Hoàng Minh Hoàn ThS Bệnh viện Bạch Mai
19 Dương Thị Nguyên Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai
20 Đinh Xuân Lập Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai
21 Đỗ Thị Kim Cúc Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai
22 Đào Tuấn Anh Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai
23 Lê Thanh Bình Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai
24 Lê Thị Hoàng Dịu  Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai
25 Lê Thị Mai Hoa Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai
26 Mai Hữu Nam Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai
27 Nguyễn Đức Khang Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai
28 Nguyễn Thị Lan Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai
29 Nguyễn Thị Hoan Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai
30 Nguyễn Thị Kim Oanh Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai
31 Nguyễn Thị Kim Liên Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai
32 Nguyễn Thị Lai Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai
33 Trần Minh Đức  Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai
34 Nguyễn Văn Cẩn Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai
35 Vũ quỳnh Mai Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai
36 Vũ Đức Huân Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai
37 Tạ Bá Toàn Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai
38 Nguyễn Việt Dũng  Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai
39 Tạ Thị Hà Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai
40 Nguyễn Đức Linh Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai
41 Nguyễn Thị Hạnh Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai
42 Nguyễn Thị Hằng Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai
43 Nguyễn Đình Khánh Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai
44 Nguyễn Thị Bích Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai
45 Nguyễn Thị Thuỷ   Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai
46 Bùi Thị Hường Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai
47 Nguyễn Văn Cừ Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai
48 Lưu Thị Thủy   Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai
49 Bùi Quang Hân Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai
50 Trương Thị Huyền Trang Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai
51 Hoàng Anh Tú Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai
52 Bạch Văn Hoàn Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai
53 Nguyễn Thùy Dương Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai
54 Nguyễn Thị Thắm Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai
55 Nguyễn Thị Nguyệt Anh Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai
56 Vũ Thị Mến Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai
57 Nguyễn Thị Nhung Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai
58 Dương Thị Thuỳ Dung Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai
59 Nguyễn Viết Long Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai
60 Trần Thị Phương Lan Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai
61 Bùi Minh Tuấn Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai
62 Mai Thu Huyền Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai
63 Phạm Ngọc Hoa Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai
64 Nguyễn Thị Duyên Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai
65 Đỗ Thị Thùy Linh Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai
66 Lưu Thị Bảo Ngọc Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai
67 Nguyễn Ngọc Huyền Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai
68 Lê Đình Kiên Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai
69 Cẩn Thị Thu Hằng Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai
70 Trần Thị Thắm Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai 
71 Vũ Thị Thanh Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai
72 Lê  Hữu Nhượng Bác sĩ Bệnh viện 354
73 Trần Hùng Mạnh ThS Bệnh viện Bưu Điện
74 Dương Vương Trung ThS Bệnh viện Bưu Điện
75 Phùng Thị Vững Điều dưỡng Bệnh viện Đa Khoa Chương Mỹ
76 Nguyễn Thị Hảo Bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa Chương Mỹ
77 Vũ Thị Hương Lan Điều dưỡng Bệnh viện Đa Khoa Chương Mỹ
78 Nguyễn Hải Yến Bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa Gia Lâm
79 Đinh Văn Tuy BSCKI Bệnh viện Đa Khoa Hà Đông
80 Nguyễn Như Hiệp Bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa Nông Nghiệp
81 Lưu Công Chính BSCKI Bệnh viện Đa Khoa Nông Nghiệp
82 Lê Duy Hoàn Bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa Nông Nghiệp
83 Vũ Thanh Bình ThS Bệnh viện Đa Khoa Nông Nghiệp
84 Trần Thị Kim Dung Bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa Nông Nghiệp
85 Lý Công Hinh BSCKI Bệnh viện Đa Khoa Nông Nghiệp
86 Nghiêm Xuân Khương BSCKI Bệnh viện Đa Khoa Vân Đình
87 Trần Thị Thu Điều dưỡng Bệnh viện E
88 Phạm Đình Phi ThS Bệnh viện E
89 Nguyễn Thị Thảo   Bệnh viện E
90 Phạm Ngọc Thắng   Bệnh viện E
91 Đỗ  Quốc Phong ThS Bệnh viện E
92 Nguyễn Thị Tuyết Điều dưỡng Bệnh viện E
93 Phạm Thị Kiều Loan Bác sĩ Bệnh viện Giao Thông Vận Tải 
94 Lê Anh Tuấn Bác sĩ Bệnh viện Giao Thông Vận Tải 
95 Nguyễn Thị Thu Hà BSCKI Bệnh viện Giao Thông Vận Tải 
96 Nguyễn Đức Chính PGS.TS. Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức
97 Nguyễn Duy Hiếu ThS Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức
98 Đặng Thị Duyên Điều dưỡng Bệnh viện Lão Khoa Trung Ương
99 Ngô Trọng Toàn ThS Bệnh viện Lão Khoa Trung Ương
100 Đỗ Thùy Linh Điều dưỡng Bệnh viện Lão Khoa Trung Ương
101 Mai Trung Đức Bác sĩ Bệnh viện Lão Khoa Trung Ương 
102 Tạ Hữu Ánh ThS Bệnh viện Lão Khoa Trung Ương 
103 Chu Thị Việt   Bệnh viện Lão Khoa Trung Ương 
104 Nguyễn Đình Quân Bác sĩ Bệnh viện Lão Khoa Trung Ương 
105 Vũ Thanh Tùng Bác sĩ Bệnh viện Lão Khoa Trung Ương 
106 Phạm Thị Thêu Điều dưỡng Bệnh viện Lão Khoa Trung Ương 
107 Nguyễn Trọng Hà Điều dưỡng Bệnh viện Lão Khoa Trung Ương 
108 Chu Hữu Hảo Điều dưỡng Bệnh viện Lão Khoa Trung Ương 
109 Mai Thị Lý Điều dưỡng Bệnh viện Lão Khoa Trung Ương 
110 Nguyễn Thanh Chung Điều dưỡng Bệnh viện Lão Khoa Trung Ương 
111 Đồng Văn Hạnh Điều dưỡng Bệnh viện Lão Khoa Trung Ương 
112 Phùng Đăng Việt ThS Bệnh viện Nhi Trung Ương
113 Nguyễn Thị Thanh Nhuần Điều dưỡng Bệnh viện Nhi Trung Ương
114 Nguyễn Thị Hồng Nhung Điều dưỡng Bệnh viện Nhi Trung Ương
115 Nguyễn Thị Thu Thủy Điều dưỡng Bệnh viện Nhi Trung Ương
116 Lê Thị Hương Trà Điều dưỡng Bệnh viện Nhi Trung Ương
117 Trương Thị Kim Duyên ThS Bệnh viện Nhi Trung Ương
118 Nguyễn Mạnh Dũng Bác sĩ Bệnh viện Quân Đội 108
119 Nguyễn Văn Phương Bác sĩ Bệnh viện Quân Đội 108
120 Lê Xuân Dương TS Bệnh viện Quân Đội 108
121 Ngô Đình Trung ThS Bệnh viện Quân Đội 108
122 Vũ Quang Hưng Bác sĩ Bệnh viện Quân Đội 108
123 Mai Xuân Hiên PGS.TS Bệnh viện Quân Y 103
124 Vũ Minh Dương ThS Bệnh viện Quân Y 103
125 Đoàn Thị Hợp Bác sĩ Bệnh viện Quân Y 103
126 Nguyễn Quang Huy ThS Bệnh viện Quân Y 103
127 Lê Tiến Dũng ThS Bệnh viện Quân Y 103
128 Nguyễn Chí Tuệ THS Bệnh viện Quân Y 103
129 Phạm Thái Dũng TS Bệnh viện Quân Y 103
130 Bùi Thanh Tiến ThS Bệnh viện Quân Y 103
131 Tô Vũ Khương TS Bệnh viện Quân Y 103
132 Bùi Văn Mạnh PGS.TS Bệnh viện Quân Y 103
133 Nguyễn Ngọc Quân Bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn
134 Lê Văn Huy Điều dưỡng Bệnh viện Thanh Nhàn 
135 Nguyễn Thị Vân ThS Bệnh viện Thanh Nhàn-Khoa cấp cứu
136 Trương Vinh Long BS Bệnh viện Thanh Nhàn-Khoa cấp cứu 
137 Khúc Mạnh Tùng   Bệnh viện Thanh Nhàn-Khoa cấp cứu nội
138 Phạm Thị Trà Giang BSCKII Bệnh viện Thanh Nhàn-Khoa cấp cứu nội nhi
139 Hà Mai Hương ThS Bệnh viện Tim Hà Nội-Khoa HSTC
140 Ngọ Văn Thanh ThS Bệnh viện Tim Hà Nội-Khoa HSTC
141 Nguyễn Thị Bảo Liên ThS Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn 
142 Nguyễn Bá Thắng BSCKI Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn 
143 Lê Thị Nhài Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn 
144 Vũ Văn Khâm ThS Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn 
145 Nguyễn Văn San Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn 
146 Lương Tuấn Kiên Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn 
147 Trần Hoài Linh Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn 
148 Đỗ Thị Thanh Hiền Bác sĩ Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Ương
149 Phạm Vũ ThS Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Ương
150 Nguyễn Minh Hiếu TS Cục Quân Y 4-Tổng cục Hậu Cần-Bộ Quốc Phòng
151 Nguyễn Hồng Diễn ThS Đại học Dược Hà Nội
152 Nguyễn Thị Quý BSCKI Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội
153 Hoàng Thị Huyền BSCKI Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội
154 Kiều Anh Trí BSCKI Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội
155 Nguyễn Văn Yên BS Trung tâm Y tế Huyện Thạch Thất - Hà Nội
156 Nguyễn Thị Hòa Bác sĩ Phòng khám đa khoa Kim Anh-TTYT Sóc Sơn
157 Phạm Biên Cương Điều dưỡng Phòng khám đa khoa Xuân Giang, Sóc Sơn
158 Dương Thị Ngọc BSCKI Trung tâm Y tế Sóc Sơn
159 Nguyễn Thu Hiền Điều dưỡng Trung tâm Y tế Sóc Sơn
160 Phạm Tưởng Vân BSCKI Trung tâm Y tế Sóc Sơn
161 Nguyễn Hoàng Hải ThS Trường Đại Học Y Hà Nội
162 Nguyễn Trung Đức Bác sĩ  
163 Dương Vũ Hùng Bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa Sơn Nguyên
164 Trần Đức Văn ThS Bệnh viện Đa Khoa Sơn Nguyên
165 Nguyễn Đức Tùng BSCKI Bệnh viện Đa Khoa Sơn Động-Bắc Giang
166 Trần Minh Hưởng Bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bắc Ninh
167 Lục Nguyễn Hữu BSCKI Bệnh viện Đa Khoa thị xã Từ Sơn
168 Vũ Đại Dương Y sỹ Trung tâm Y Tế quận 8 -TP HCM
169 Trương Việt Anh Bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa khu vực Bắc Quang-Hà Giang
170 Trần Hoài Quang Điều dưỡng Bệnh viện Đa Khoa Đức Minh
171 Nguyễn Mạnh Cường BSCKI Bệnh viện Đa Khoa Đức Minh
172 Bùi Tiến Đạt BSCKI Bệnh viện Đa Khoa Đức Minh
173 Nguyễn Khải Hoàn Điều dưỡng Bệnh viện Đa Khoa Đức Minh
174 Nguyễn Tuấn Hiệp ThS Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hải Dương
175 Nguyễn Văn Huân ThS Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hải Dương
176 Đào Duy Hưng Bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hải Dương
177 Lê Vũ Phúc Điều dưỡng Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hải Dương
178 Đinh Thị Phương   Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hải Dương
179 Vũ Thị Vui   Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hải Dương
180 Phạm Thị Huyền Bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế Hải Phòng
181 Nguyễn Đức Chí Bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế Hải Phòng
182 Nguyễn Thị Ngà Bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế Hải Phòng
183 Nguyễn Thị Trang Bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế Hải Phòng
184 Trần Thị Thanh Thủy BSCKI Bệnh viện Hà Nội Việt Tiệp-Hải Phòng
185 Phạm Thị Tuyền Bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế Hải Phòng
186 Lê Thị Vân Anh BSCKII Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế Hải Phòng
187 Phạm Thị Hồng Hạnh Bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế Hải Phòng
188 Tạ Huy Kiên BSCKII Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế Hải Phòng
189 Đinh Ngọc Thư   Trung tâm Y Tế quận 8 -TP HCM
190 Bùi Văn Thụ BSCKI Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hòa Bình
191 Hoàng Công Tình BSCKI Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hòa Bình
192 Trần Hoàng Dương BSCKI Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hòa Bình
193 Bùi Thúy Hiền ThS Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hòa Bình
194 Bùi Minh Châu BSCKII Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hòa Bình
195 Phạm Đăng Quế Bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hòa Bình
196 Trần Huy Tuyền BSCKI Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hòa Bình
197 Ngô Duy Đông BSCKII Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hưng Yên
198 Đào Xuân Hiếu Điều dưỡng Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hưng Yên
199 Hà Trung Dũng Bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hưng Yên
200 Đinh Vĩnh Phúc Bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hưng Yên
201 Hoàng Mạnh Cương BSCKI Bệnh viện tỉnh Lai Châu
202 Tô Băc Dũng Bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lạng Sơn
203 Mai Thị Thúy BSCKI Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lạng Sơn
204 Nông Văn Lập BSCKII Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lạng Sơn
205 Nguyễn Văn Dương Điều dưỡng Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lạng Sơn
206 Phạm Văn Dương Điều dưỡng Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lạng Sơn
207 Nguyễn Việt Hải   Bênh viện Đa Khoa tỉnh Lào Cai
208 Nguyễn Đình Hiệp BSCKI Bênh viện Đa Khoa tỉnh Lào Cai
209 Chu Thị Giang ThS Bênh viện Đa Khoa tỉnh Lào Cai
210 Phạm Thị Phương Hạnh BSCKI Bệnh viện Quốc tế Vinh
211 Nguyễn Thị Ngọc Liên ThS Bệnh viện Đa Khoa Ninh Bình
212 Nguyễn Bính ThS Sở Y tế Ninh Bình
213 Trịnh Anh Thắng BSCKI Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ
214 Nguyễn Văn Quân   Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ
215 Bùi Sinh Cung Điều dưỡng Bệnh viện Đa Khoa Hùng Vương
216 Đỗ Sơn Bắc Điều dưỡng Bệnh viện Đa Khoa Hùng Vương
217 Hà Thanh Tùng Điều dưỡng Bệnh viện Đa Khoa Hùng Vương
218 Lương Minh Tuấn Điều dưỡng Bệnh viện Đa Khoa Hùng Vương
219 Nguyễn Bá Tùng Điều dưỡng Bệnh viện Đa Khoa Hùng Vương
220 Nguyễn Đăng Thương BSCKI Bệnh viện Đa Khoa Hùng Vương
221 Đỗ Minh Dương Điều dưỡng Bệnh viện Đa Khoa Hùng Vương
222 Vũ Thị Phượng Bác sĩ Bệnh viện tâm thần Thái Bình
223 Trần Thị Ngân TS Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên
224 Phan Thị Loan Điều dưỡng Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên
225 Nguyễn Thị Phương Thanh Điều dưỡng Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên
226 Nguyễn Thị Thu Cúc   Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên
227 Ngô Thị Lý Điều dưỡng Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên
228 Hoàng Văn Khánh Bác sĩ Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên
229 Phan Tuấn Vũ ThS Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên
230 Đào Ngọc Việt Điều dưỡng Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên
231 Nguyễn Thế Hùng Điều dưỡng Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên
232 Lê Huyền Phương Bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Tuyên Quang
233 Đinh Mạnh Phương   Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Tuyên Quang
234 Nguyễn Anh Tuấn BSCKI Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Tuyên Quang
235 Đoàn Đăng Diễn Bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Tuyên Quang
236 Đỗ Đình Lương ThS Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Tuyên Quang
237 Nguyễn Thị Thanh Thủy BSCKII Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Tuyên Quang
238 Trần Thị Huệ Bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Tuyên Quang
239 Ngô Thị Thanh Thủy Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc
240 Lê Thành Duy   Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc
241 Tô Quang Hưng Điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc
242 Nguyễn Văn Vĩnh Điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc
243 Đỗ Văn Bắc Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc
244 Lưu Văn Bốn ThS Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc
245 Trần Thị Lan Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc
246 Nguyễn Thị Hiều Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc
247 Nguyễn Khánh Dư Điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc
248 Phạm Thị Mai Hoa Điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc
249 Nguyễn Nhật Mai Điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc
250 Lưu Quang Thuỳ Điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc
251 Phạm Thế Thạch  BS Samsung elestronic Việt Nam - Thái Nguyên
252 Lê Vân Anh BS Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp
253 Trần Minh Điển PGS.TS.   
254 Phùng Nam Lâm TS. Bệnh viện Việt Đức
255 Đỗ Danh Quỳnh ThS. Bệnh viện Bạch Mai
256 Nguyễn Thành BSCKII. Bệnh viện Quốc tế Hải Phòng
257 Tạ Anh Tuấn PGS.TS. BV Nhi TW
258 Vũ Đức Định TS.  Bệnh viện Vinmec
259 Lê Thị Việt Hoa BSCKII.  BV Hữu nghị Việt Đức
260 Ngô Hữu Hà Ths.  TT Cấp cứu 115 Hà Nội
261 Nguyễn Đức Phúc TS.  Bệnh viện Nhi TW
262 Võ Hoài Nam TS.  Bệnh Viện E
263 Trần Thanh Cảng PGS.TS BV 108
264 Đặng Thị Xuân BSCKII. Bệnh viện đa khoa Hưng Yên
265 Tạ Mạnh Cường TS.  Bệnh viện đa khoa Tỉnh Hòa Bình
266 Lưu Quang Thùy BSCKII. BVĐK tỉnh Phú Thọ
267 Trần Anh Tuấn ThS. BV HN ĐK Nghệ An
268 Thân Sơn Tùng BSCKI.  BVĐK Tỉnh Hà Tĩnh
269 Đinh Vĩnh Thái PGS.TS. Đại Học Y Hải Phòng
270 Đào Việt Hưng ThS. BV Xanh Pôn
271 Mè Thị Xuân BSCKII. BV Bạch Mai
272 Vũ Anh Dũng PGS.TS. Viện Tim mạch TW
273 Bùi Văn Tám ThS. BV Tim Hà Nội
274 Nguyễn Ngọc Thọ TS.  Bệnh viện Việt Đức
275 Lê Hữu Nhượng BSCKI. Bệnh viện tỉnh Ninh Bình
276 Bùi Nam Phong ThS. Bệnh viện tỉnh Vĩnh Phúc
277 Nguyễn Vân Giang ThS. Bệnh viện Tỉnh Thái Bình
278 Nguyễn Hải An ThS. Bệnh viên 108
279 Nguyễn Song Hào ThS. Bệnh viện Bắc Giang
280 Lí Công Hinh BSCKI. Bênh viện Lạng Sơn
281 Nguyễn Văn Điều BSCKII. Bệnh viện Lai Châu
282 Ngô Văn Thiết BSCKI. Bệnh viện Hà Giang
283 Dương Công Hoàn ThS. Bệnh viện Sơn La
284 Nguyễn Minh Tân BSCKII. Bệnh viện Lào Cai
285 Nguyễn Thị Phương ThS. Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng
286 Đoàn Đang Diễn ThS. Bệnh viện Việt Pháp - Hà Nội
287 Dưong Vũ Hùng ThS. Bệnh viện Quân Y 354
288 Ngô Thi Lý ThS. Bệnh viện 198
289 Đỗ Đình Lượng TS. Bệnh viện Quân Y 5 Ninh Bình
290 Nguyễn Thị Hiền TS. Bệnh viện trung ương Quân đội 108
291 Hoàng Mạnh Cường TS. Bv Bỏng Quốc Gia
292 Phạm Biên Cưởng ThS. Bệnh viện Yên Bái
293 Trần Mị Kim Dung BSCKI. Bệnh viện Bộ Nông Nghiệp
294 Đỗ Quốc Phong BS. Bệnh viện Đa khoa  Quỳnh Lưu
295 Nguyễn Thành Cung BS. Khoa Cấp cứu - Bệnh viện HN Đa khoa tỉnh Nghệ An
296 Nguyễn Trí Tuệ BSCKI. Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An
297 Tô Vũ Phương BS. Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An
298 Cấn Thị Thu Hằng CN. Trung tâm Y tế quận 8 - Tp. Hồ Chí Minh
299 Trần Phương Ths. Khoa HSCC-CA, Bệnh viện 115 Nghệ An
300 Ngô Văn Sơn   Bệnh viện 115 Nghệ An
301 Nông Thị Hường ThS. BS.  Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình
302 Phan Bá Bằng CN. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên
303 Ngô Thị Hà BS. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên
304 Nguyễn Văn Trường BS. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên
305 Nguyễn Viết Cường BS. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng
306 Hoàng Hải Võ BS. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng
307 Nguyễn Văn Thuyên BS. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng
308 Lê Văn Đức BS. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang
309 Nguyễn Thị Kim Cúc BS. Bệnh viện Đa khoa Sơn Uyên
310 Phạm Văn Hậu Ths.Bs. Bệnh viện Đa khoa Sơn Uyên
311 Vũ Hải Yến CN. Khoa HSTC-CĐ, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
312 Đinh Thị Hải Yến Ths. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương
313 Phạm Văn Khang Ths. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương
314 Phạm Thị Loan BSCKI. khoa HSTC-CĐ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương
315 Hoàng Trung Lâm CN. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương
316 Nguyễn Thị Hoài CN. Khoa cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương
317 Nguyễn Văn Sơn ĐD. Khoa HSTC-CĐ. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương
318 Lê Hồng Đăng CN. Khoa HSTC-CĐ, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
319 Nguyễn Văn Ngọc CN. Khoa HSTC-CĐ, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
320 Nguyễn Huyền Phương BS. Khoa HSTC-CĐ, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
321 Dương Vũ Tùng Ths. Khoa HSTC-CĐ, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
322 Nguyễn Văn Huy CN. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
323 Nguyễn Thành Chung ĐD. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
324 Lê Chung Thủy BS. Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang, Hà Giang
325 Ngô Mạnh Hà BS. Bệnh viện Tâm thần Thái Bình
326 Nguyễn Hùng BSCKI.  khoa HSCC-CĐ- ĐV Đột quỵ Bệnh viện tỉnh Lai Châu
327 Phạm Văn Vượng BSCKI. Bệnh viện Đa khoa Thị xã Phú Thọ
328 Đinh Văn Tụy BS. Bệnh viện Đa khoa Thị xã Phú Thọ
329 Bùi Thị Thu Hà BS. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc
330 Hà Thế Linh CN. Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc
331 Lưu Văn Thìn CN. Khoa HSTC, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc
332 Nguyễn Đức Lịch CN. Khoa HSTC-CĐ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc
333 Nguyễn Thị Hoa BS. Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc
334 Nguyễn Thị Trà My BS. Khoa HSTC-CĐ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc
335 Cao Thị Lâm ĐD. Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc
336 Đồng Văn Tuyền   Khoa HSTC-CĐ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc
337 Vũ Ngọc Linh CN. Khoa HSTC-CĐ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc
338 Cấn Thị Nhung CN. Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc
339 Kiều Văn Trí ĐD.  khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai
340 Kiều Văn Trí  BS Trung tâm Y tế huyện Thạch Thất
341 Lê Đình Liệu ĐD. Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương
342 Nguyễn Hữu Khương BS. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng
343 Vũ Đăng Thành BSCKI. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình
344 Nguyễn Thu Hà ĐD. Bệnh viện Đa khoa Đức Minh
345 Kiều Văn Khương TS. Khoa HSTC-CĐ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình
346 Đặng Văn Ba BSCKI. Bệnh viện Đa khoa Đức Minh
347 Phạm Văn Công BSCKI. Khoa HSCC, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn
348 Đoàn Thị Hợp  ĐD. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn
349 Nguyễn Quốc Huy ĐD. Khoa HSCC, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn
350 Lê Chí Dũng BSCKI. Khoa HSCC, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng
351 Đặng Thu Hằng BS. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng
352 Trần Tuấn Anh BSCKI. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng
353 Vì Thị Hương Lan BS. Khoa HSCC, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình
354 Hồ Yên Ca BSCKI. Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình
355 Hồ Đức Triều BSCKI. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng
356 Vũ Thị Thương Ths. Khoa HSTC, Bệnh viện Lão khoa Trung ương
357 Hoàng Thị Phương Ths. Bệnh viện Nhi Trung ương
358 Lê Thị Trang BSCKI. Bệnh viện Đa khoa Vân Đình
359 Nguyễn Thị Ngọc Anh Ths. Khoa HSTC, bệnh viện 108
360 Nguyễn Xuân Đại Ths. Bệnh viện Xanh-pôn
361 Lê Thị Hà  ĐD Bệnh viện Thanh Nhàn
362 Triệu Kim Hoàng ĐD Bệnh viện Thanh Nhàn
363 Lường Việt Bắc BS. Khoa HSTC, Bệnh viện Lão khoa Trung ương
364 Lê Tuấn BS. Khoa CCCĐ, Bệnh viện ĐK Nông nghiệp
365 Lê Sỹ Hiệu BS. Khoa CCCĐ, Bệnh viện ĐK Nông nghiệp
366 Hà Xuân Trường Ths.BS. Khoa CCCĐ, Bệnh viện ĐK Nông nghiệp
367 Nguyễn Như Tú BS. TTĐLS, Bệnh viện Bạch Mai
368 Nguyễn Anh Khôi Ths.BS. Khoa HSCC, Bệnh viện Y học cổ truyền
369 Vũ Hải Vinh CN. Trung tâm Hồi sức sau mổ, Bệnh viện E
370 Nguyễn Đình Thuyên BS. Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Chương Mỹ
371 Lê Thị Thương TC. Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Chương Mỹ
372 Nguyễn Thanh Hồi ĐD. Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Chương Mỹ
373 Nguyễn Văn Tăng ThS.BS. Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bưu Điện
374 Nguyễn Thị Thoan ThS.BS. Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn
375 Nguyễn Văn Minh BS. Khoa CCCĐ, Bệnh viện ĐK Nông nghiệp
376 Phan Thị Tuyết Lan BSCKI. Khoa CCCĐ, Bệnh viện ĐK Nông nghiệp
377 Lò Thị Bích Thủy CN. Bệnh viện E TW
378 Tô Văn Dũng CN. Bệnh viện E TW
379 Vi Thị Hương Lan  PGS.TS. Bện viện Việt Đức
380 Nguyễn Thị Thanh Bình ĐD. Bệnh viện Nhi Trung ương
381 Đinh Thị Thu Hiền ĐD. Bệnh viện Nhi Trung ương
382 Vũ Thúy Giang ĐD. Bệnh viện Nhi Trung ương
383 Dương Đình Khuê ĐD. Trung tâm y tế Sóc Sơn
384 Hà Duy Dương BSCKI. Trung tâm y tế Sóc Sơn
385 Lê Đình Nam ĐD. Phòng khám ĐK Xuân Giang
386 Trần Quốc Thắng BSCKI. Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội
387 Nguyễn Thị Huyền Tâm BSCKI. Khoa cấp cứu, Bệnh viện quốc tế Vinh
388 Đỗ Thanh Hải ThS.BS. Khoa HSTC & CĐ, Bệnh viện E
389 Đỗ Hồng Phong BSCKI. Bệnh viện ĐK Hà Đông
390 Trinh Thế Anh ThS.BS. Khoa HSCC, Bệnh viện Nhi TW
391 Dương Thị Thái ĐD. Khoa HSCC, Bệnh viện Nhi TW
392 Nguyễn Bá Thời BS. Bệnh viện Xanh-pôn
393 Trần Văn Thắng BS. Bệnh viện Xanh-pôn
394 Vũ Văn Huy BS. Khoa Cấp cứu, Bệnh viện 108
395 Vi Thị Khánh Vân BS. Khoa HSCC, Bệnh viện ĐK Gia Lâm
396 Phạm Quang Thọ BS. Bệnh viện Lão Khoa TW
397 Nguyễn Lan PGS.TS. Phòng Khoa học - Quân huấn Cục Quân Y
398 Phạm Lương Hiền BS. Khoa HSCC, Bệnh viện GTVT
399 Nguyễn Hoàng Nam ĐD. Khoa HSTC, Bệnh viện Lão khoa Trung ương
400 Phùng Thị Thu Hằng ĐD. Khoa HSTC, Bệnh viện Lão khoa Trung ương
401 Hà Ngọc Thủy ĐD. Khoa HSTC, Bệnh viện Lão khoa Trung ương
402 Dao Phu Ha BSCKI. Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội
403 Nguyễn Thị Hải Yến BSCKI. Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội
404 Trần Thanh Hùng BS. Bệnh viện GTVT
405 Vũ Quang Tiến ThS.BS. Khoa điều trị tích cực, Bệnh viện 103
406 Hoàng Văn Châu BS. Khoa ICU Bệnh viện 103
407 Hà Quang Huy ThS.BS. Khoa ICU Bệnh viện 103
408 Lê Duy Hoàng ThS.BS. Khoa ICU Bệnh viện 103
409 Nguyễn Thị Giang ThS.BS. Khoa ICU Bệnh viện 103
410 Nguyễn Minh Lực TS. Khoa điều trị tích cực, Bệnh viện 103
411 Trần Thị Quỳnh Nga BS. Bệnh viện Bạch Mai
412 Kim Đình Thuận BS. Bệnh viện Bạch Mai
413 Nguyễn Đức Chiến ThS.BS. Khoa HSCC, Bệnh viện Đa khoa Nghệ An
414 Trần Hữu Ngọc CN. Khoa HSTC-CĐ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
415 Đặng Hắc Dương BSCKI. Khoa HSTC nội và chống độc Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng
416 Nguyễn Minh Thu BSCKII. Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình
417 Bùi Tuấn Kiệt BS. Đại học Y Hà Nội
418 Bùi Duy Tùng Ths.BS. Bệnh viện Tim Hà Nội
419 Nguyễn Minh Hảo   Khoa HSTC-CĐ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang
420 Đặng Học Lâm Ths. Khoa cấp cứu, Bệnh viện Thanh Nhàn
421 Nguyễn Đức Nhật BS. Bệnh viện Xanh-pôn
422 Hoàng Chung Hiếu BS. Bệnh viện Xanh-pôn
423 Đỗ Văn Nam ĐD. TT Y tế quận 8 - TP HCM
424 Trần Thị Thanh Huyền ĐD. Khoa Cấp cứu - Bệnh viện ĐKTW Quảng Nam
425 Đỗ Hữu Dược ĐD. Bệnh viên đa khoa Bắc Cạn
426 Vũ Huy Chính BS. Bệnh viện Phong - Da Liễu TW Quỳnh Lập
427 Nguyễn Tùng Sơn BS. Bệnh viện Phong - Da Liễu TW Quỳnh Lập
428 Nguyễn Sỹ Mạnh BS. Bệnh viện Thanh Nhàn
429 Vũ Duy Minh BS. Bệnh viên đa khoa Hà Tĩnh
430 Nguyen Thi Mao BS. BVĐK khu vực Bắc Quang - Hà Giang
431 Hà Thị Bích Vân PGS.TS. Bệnh viện 103
432 Nguyễn Thế Hưng BS. Bệnh viện Thanh Nhàn
433 Nguyễn Quang Toàn ĐD. Bệnh viện Thanh Nhàn
434 Nguyễn Thị Lê BS. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
435 Lê Phương Thúy BS. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
436 Hoàng Mạnh Ninh BS. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
437 Lê Quang Đại BS. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
438 Đinh Thị Hoa BS. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
439 Triệu Quốc Thường BS. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
440 Hoàng Thanh Huyền ĐD. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
441 Trần Thị Nguyệt ĐD. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
442 Bùi Thị Mai Hương BS. Khoa HSTCCĐ BV Huyện Sóc Sơn - Hà Nội
443 Nguyễn Thị Huyền BS. Khoa Tim mạch - Bệnh viện Bắc Thăng Long
444 Trương Công Thứ BS. Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình
445 Lê Quang Hòa BS. Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình
446 Đỗ Thị Dương BS. Bệnh viện Đức Minh - Hà Giang
447 Ngô Huy Bình BS. Bệnh viện Tuyên Quang
448 Lê Thị Hồng Nhung BS. Bệnh viện Đa khoa Sơn Uyên - Bắc Giang
449 Đặng Việt Hưng BS. Khoa Cấp cứu - BVĐK tỉnh Vĩnh Phúc
450 Nguyễn Văn Dũng BS. Khoa Cấp cứu - BVĐK tỉnh Vĩnh Phúc
451 Lò Thu Huyền ĐD. Bệnh viện Lão khoa Quốc gia
452 Nguyễn Việt Thắng BS. Bệnh viện Lão khoa Quốc gia
453 Nguyễn Hoàng Anh BS. Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc
454 Ngô Thị Thu Thuỷ BS. Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc
455 Trịnh Minh Hằng ĐD. Bệnh viện tỉnh Lai Châu
456 Tạ Thị Hằng Nga BS. Bệnh viện tỉnh Lai Châu
457 Lương Anh Tùng BS. Bệnh viện đa khoa Hà Đông
458 Lại Thị Yến BS. Khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Phú Thọ
459 Lê Đức Mạnh BS. Khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Phú Thọ
460 Nguyen Thi Bich Nga BS. Khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Phú Thọ
461 Bùi Thanh Tùng BS. Khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Phú Thọ
462 Nguyễn Hương BS. Khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Phú Thọ
463 Vũ Văn Yên BS. Khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Phú Thọ
464 Nguyễn Thanh Bình BS. Khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Phú Thọ
465 Nguyễn Trọng Tú BS. Khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Phú Thọ
466 Vũ Văn Kiên BS. Bệnh viện Bưu Điện
467 Bàng Thị Thu Hường BS. Trung tâm Y tế Huyện Thạch Thất - Hà Nội
468 Nguyễn Hải Đăng BS. Trung tâm Y tế Huyện Thạch Thất - Hà Nội
469 Nguyễn Hoàng BS. Bệnh viện đa khoa Phố Nối
470 Lê Thị Tú  BS. Bệnh viện đa khoa Phố Nối
471 Lê Thị Liên BS. Bệnh viện đa khoa Bộ Nông Nghiệp
472 Nguyễn Thị Tuyến BS. Bệnh viện đa khoa Bộ Nông Nghiệp
473 Nguyễn Như Thịnh PGS.TS. Khoa Hồi sức tích cực - BV 103
474 Ngô Thị Hằng TS. Khoa Hồi sức tích cực - BV 103
475 Tru Van Truong BSCKII. Khoa Hồi sức tích cực - BV 103
476 Võ Đức Linh ThS. Khoa Hồi sức tích cực - BV 103
477 Dương Xuân Tý ThS. Khoa Hồi sức tích cực - BV 103
478 Phạm Xuân Thắng ThS. Khoa Hồi sức tích cực - BV 103
479 Đặng Vân Thanh BS. Khoa Hồi sức tích cực - BV 103
480 Trần Đức Minh BS. Khoa Hồi sức tích cực - BV 103
481 Trịnh Ngọc Duy BS. Khoa Cấp cứu, Bệnh viện ĐK tỉnh  Lào Cai
482 Nguyễn Đức Tiến BS. Khoa Cấp cứu, Bệnh viện ĐK tỉnh  Lào Cai
483 Ngô Xuân Lam ThS. Khoa HSTC, Bệnh viện ĐK tỉnh  Lào Cai
484 Nguyễn Thuý Vân ĐD. Khoa HSTC, Bệnh viện ĐK tỉnh  Lào Cai
485 Trần Việt Anh ĐD. Khoa HSTC, Bệnh viện ĐK tỉnh  Lào Cai
486 Đoàn Thị Phượng BSCKI. Khoa HSTC, Bệnh viện ĐK tỉnh  Bắc Ninh
487 Trần Văn Vinh BS. Bệnh viện Quân y 354
488 Mai Thị Huê ĐD. Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ
489 Đinh Thị Thu Hương ThS. Khoa Cấp cứu, Bệnh viên Hữu Nghị ĐK Nghệ An
490 Nguyễn Thị Chi BS. Khoa Hồi sức ngoại, Bệnh viên Hữu Nghị ĐK Nghệ An
491 Lê Quang Khương ĐD. Khoa HSTC, Bệnh viện E
492 Phan Tuấn Hải ĐD. Khoa PTTK, Bệnh viện E
493 Nguyễn Chiến Thắng ĐD. Khoa HSTC, Bệnh viện E
494 Nguyễn Trần Phương ĐD. Khoa Nhi, Bệnh viện E
495 Trần Đình Hiệp ĐD. Khoa Cấp cứu, Bệnh viện E
496 Đỗ Thanh Phương BS. Bệnh viên Đa khoa Ngọc Lặc - Thanh Hóa
497 Trịnh Thị Tuyết BS. Bệnh viên Đa khoa Ngọc Lặc - Thanh Hóa
498 Nguyễn Văn Phương Khánh BS. Bệnh viên Đa khoa Ngọc Lặc - Thanh Hóa
499 Lê Thị Tuyết  BS. Bệnh viên Đa khoa Ngọc Lặc - Thanh Hóa
500 Huỳnh Tấn Trung BS. Bệnh viên Đa khoa Ngọc Lặc - Thanh Hóa
501 Nguyễn Thị Hương BS.CKI. Khoa HSTC & CĐ, Bệnh viện ĐK Hải Dương
502 Nguyễn Hoàng Tùng BS. Khoa HSTC & CĐ, Bệnh viện ĐK Hải Dương
503 Phạm Huệ BS.CKI. Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quốc Tế Vinh
504 Vũ Thị Kim Ngọc BS.CKI.I. Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện E
505 Võ Hữu Hội ThS. Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện E
506 Mai Ngọc Thảo BS. Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện E
507 Mai Thị Hạnh TS. Giám đốc Bệnh viên ĐK Quốc tế Hải Phòng
508 Nguyen Xuan Cuong BS. Bệnh viên ĐK Quốc tế Hải Phòng
509 Trần Đình Thắng BS.CKI.I. Bệnh viện ĐK tỉnh Yên Bái
510 Nguyễn Thảo Trang BS. Bệnh viện ĐK tỉnh Yên Bái
511 Nguyễn Đình Bằng BS. Bệnh viện ĐK tỉnh Yên Bái
512 Vũ Thế Lộc BS. Bệnh viện ĐK tỉnh Yên Bái
513 Nguyễn Quý Bình BS.  Bệnh viện ĐK Hùng Vương
514 Giang Thao ĐD. Bệnh viện ĐK Hùng Vương
515 Nguyễn Văn Cường ĐD. Bệnh viện ĐK Hùng Vương
516 Nguyễn Thị Phúc BS. Khoa hồi sức cấp bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn
517 Nguyễn Thu Thuỷ ĐD. Khoa Hồi sức tích cực BVĐK huyện chương mỹ
518 Hoàng Văn Tiến ĐD. Khoa HSTC, Bênh viện Tim Hà Nội
519 Đỗ Tiến Dũng BS. PKĐK Xuân Giang, Trung tâm Y tế Sóc Sơn
520 Nguyễn Văn Thắng BS. PKĐK Kim Anh, Trung tâm Y tế Sóc Sơn
521 Lê Thị Thuý  ThS. BS. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình
522 Nguyễn Bá Vương BS.CKI  phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình
523 Trương Thị Kim Dung BS. Khoa Hồi sức tích cực - BVĐK tỉnh Hà Tĩnh
524 Nguyễn Ngọc Tân BS. Khoa HSTC-Bệnh viện Quân Y 354
525 Phạm Ngọc Tuấn Anh BS. Khoa HSTC-Bệnh viện Quân Y 354
526 Nguyễn Minh Tuân  BS. Khoa HSTC-Bệnh viện Quân Y 354
527 Hà Phương Loan BS. Khoa HSTC-Bệnh viện Quân Y 354
528 Nguyen Trong Chieu BS. Bệnh viên ĐK Ngọc Lặc - Thanh Hóa
529 Huỳnh Phan Minh Thùy BS. Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai
530 Nguyễn Thu Hằng BS. Khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Bạch Mai
531 Lê Thị Huyền  BS. Khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Bạch Mai
532 Thái Bá Mạnh BS. Khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Bạch Mai
533 Lê Anh Tâm BS. Khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Bạch Mai
534 Bùi Thái Dương BS. Khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Bạch Mai
535 Trần Thị Minh Hải BS. Khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Bạch Mai
536 Lê Văn Minh BS. Khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Bạch Mai
537 Nguyễn Thị Hoài  BS. Khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Bạch Mai
538 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh BS. Khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Bạch Mai
539 Vũ Quốc Hiếu  BS. Khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Bạch Mai
540 Thái Doãn Phúc BS. Khoa Hồi sức cấp cứu, bệnh viện TX Phú Thọ
541 Dương Văn Ninh BS. Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Chương - Nghệ An
542 Nguyễn Viết Hải BS. Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc
543 Trương Quý Hoàng BS. Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả
544 Phạm Thị Thu Hiền BS. Trung tâm y tế huyện Chi Lăng. Tỉnh Lạng Sơn
545 Phạm Thị Thanh Nga BS. Bệnh viện Bạch Mai
546 Nguyễn Thị Linh ĐD. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình
547 Nguyễn Văn Thanh BS. Bệnh viện tỉnh Hải Dương
548 Nguyễn Quỳnh Nga ĐD.  
549 Nguyễn Thị  Hằng  BS. Bệnh viện A Thái Nguyên
550 Phan Thị Hải Liên BS. Bệnh viện Phổi TW
551 Nguyễn Thành Đô BS. Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Kiến An Hải Phòng
552 Nguyễn Thị Huyền Sâm DS. Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô
553 Nguyễn Thị Thu Hương BS. Bệnh viện Việt Đức
554 Bùi Xuân Khánh BS. Bệnh viện Việt Đức
555 Nguyễn Ngọc Tuấn BS. Khoa HSTC, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai
556 Lưu Văn Thắng BS. Bệnh viện Bạch Mai
557 Đỗ Thị Hà BS. Bệnh viện đa khoa Thanh Hà 
558 Nguyễn Văn Quang BS. Bệnh viện Thanh Nhàn
559 Nguyễn Bá Hào BS. Khoa HSTC& CD Bệnh viện Hữu Nghị, Số 1 Trần Khánh Dư
560 Bùi Thị Phương ĐD. Bệnh viện Bạch Mai
561 Sầm Thị Thanh Hồng  BS. Bệnh viện đa khoa nông nghiệp
562 Đào Quang Đạt BS. Bệnh Viện Quân Y 110
563 Lý Thị Hoài Phương BS. Bệnh viện trung ương Thái Nguyên 
564 Nguyễn Bảo Nam BS. Bệnh viện đa khoa nông nghiệp
565 Lê Thị Hoa BS. Khoa Cấp cứu bệnh viện Đa khoa Bắc Cạn
566 Lê thị Thuý BS. Bệnh viện Châm cứu TW
567 Nguyễn Minh Tuân BS.  
568 Vũ Quốc Hiếu BS. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng
569 Sầm thị thanh Hồng BS. Bệnh viện Hữu Nghị
570 Hoàng Bích Hằng BS. Khoa hồi sức tích cực. Bệnh viện trung ương quân đội 108
571 Nguyễn Thị Mai Hiên ĐD. Bệnh viện Bỏng Quốc Gia
572 Nguyễn đình vinh BS. Bệnh viện 108
573 Vũ Thu Huyền BS. khoa HSCC - BV C  Thái Nguyên 
574 Hoàng Thanh lê BS. Trung tâm cấp cứu 115 thái bình
575 Đoàn Thị Hương BS. Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên
576 Lê Thị Thu Phương BS.  
577 Phạm Thị Hồng Tươi BS. Bệnh viện Bãi cháy
578 Vũ Đình Trọng BS. Khoa cấp cứu, bệnh viện TƯQĐ 108
579 Đào Vĩnh Phúc ĐD.  
580 Vũ Đình Tùng BS. Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Phú Thọ
581 Tô Thị La BS. Bệnh Viện Bãi Cháy Quảng Ninh
582 Nguyễn Thị Hân ĐD. Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn
583 Đoàn Thị Tuyết Nhung BS. Bệnh viện 108
584 Nguyễn Thanh Sơn BS. Khoa Cấp Cứu, Hồi Sức Tích Cực Và Chống Độc Bệnh Viện Sản Nhi Bắc Giang
585 Nguyễn Học Hải BS. Bệnh viện Phổi Trung Ương
586 Hồ Thị Hà Trang BS. Bệnh Viện Bưu Điện Hà Nội
587 Vu Hai Vinh BS. BVĐK Khu vực Phúc Yên
588 Nguyễn Thị Ngọc Chi BS. Khoa Cấp Cứu Bệnh Viện Xây Dựng
589 Đặng Hà Nam BS. Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Phú Thọ
590 Hà Văn Bảo BS. Bệnh Viện Bạch Mai
591 Nguyễn Ngọc Anh BS. Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Sơn La
592 Phạm Thị Tố Uyên ĐD. Bệnh Viện 74
593 Cao Thi Anh Tuyet ĐD. Bệnh Viện 74
594 Bùi Mạnh Hùng ĐD. Khoa KSNK Bệnh Viện 74
595 Nguyễn Văn Duy ĐD. BV 115 Nghệ An
596 Nguyễn Đức Huỳnh BS.  
597 Trần Văn Đạt BS. BV Bạch Mai
598 Nguyễn Hồng Thủy CB. Bệnh viện đa khoa tp Vinh
599 Lại thị hoài  DS.  
600 Ha Xuan Hoa BS. Bệnh viện đa khoa tư nhân Hùng Vương
601 Trần Duy Anh BS.  
602 Đỗ Ngọc Sơn ĐD. Bệnh viện đa khoa tư nhân Hùng Vương
603 Đinh Đầm BS. Khoa HSTC bệnh viện Bạch Mai
604 Nguyễn Quang Hoà BS. Trung tâm DI&ADR Quốc gia, trường Đại học Dược Hà nội
605 Hồ Quang Tuấn ĐD. Khoa A3- bệnh viện 74 trung ương
606 Nguyễn Trung Nguyên ĐD. Bệnh viện Bưu Điện 
607 Hoang Bùi Hải ĐD. Bệnh viện đa khoa Đống Đa
608 Nguyễn Thế Anh DS. Trường Đại học Dược Hà Nội
609 Trần Thị Thanh Thuỷ BS. Bệnh viện Nam Lương Sơn
610 Pham Anh Phong BS. Bệnh Viện Kiến An
611 Phạm Hồng Nhung ĐD. Benh vien Phoi Trung uong
612 Đỗ Thị Hồng Gấm BS.  
613 Phạm Minh Đức BS. Bệnh viện Bảo Ngọc
614 Lê Hùng Vương BSCKI. Nha Khoa Minh Châu
Miền Trung
615 Lê Đức Nhân  Tiến sĩ Bệnh viện Đà Nẵng
616 Võ Duy Trinh    Bệnh viện Đà Nẵng
617 Hà Sơn Bình    Bệnh viện Đà Nẵng
618 Nguyễn Tấn Hùng Bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng
619 Nguyễn Văn Đồng  Bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng
620 Dương Quang Hải  Bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng
621 Hoàng Hữu Hiếu  Bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng
622 Phạm Như Thông  Bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng
623 Lê Thế Anh  Bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng
624 Trần Phước Sinh  Bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng
625 Ngô Khắc Toàn Bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng
626 Phạm Minh An Bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng
627 Phan Vũ Nhật Hằng Bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng
628 Lê Quang Thiện Bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng
629 Nguyễn Văn Thành Bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng
630 Đặng Văn Khánh Bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng
631 Đào Trọng Đức Bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng
632 Đoàn Quang Vinh Bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng
633 Nguyễn Nhật Tiến Bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng
634 Nguyễn Thành Đạt Bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng
635 Nguyễn Hữu Kim Minh Bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng
636 Nguyễn Thanh Vinh Bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng
637 Thái Thị Bảo Trang Bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Đà Nẵng
638 Nguyễn Sơn   Bệnh viện Phụ Sản Đà Nẵng
639 Phan Thị Lài Điều dưỡng Bệnh viện Phụ Sản Đà Nẵng
640 Trần Long Quân Bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Đà Nẵng
641 Lê Văn Thông Bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Đà Nẵng
642 Nguyễn Thị Chiên Bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Đà Nẵng
643 Trần Văn Hòa Bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Đà Nẵng
644 Vũ Quốc Ánh Bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Đà Nẵng
645 Đinh Quang Trung Bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Đà Nẵng
646 Lê Thị Thanh Thùy Bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Đà Nẵng
647 Trần Thị Cẩm Tú Bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Đà Nẵng
648 Nguyễn Phan Đức Sanh    Bệnh viện Phụ Sản Đà Nẵng
649 Võ Hữu Hội   Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng
650 Cao Quang Rên   Bệnh viện C Đà Nẵng
651 Nguyễn Văn Thông Bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng
652 Hồ Ngọc Tâm Bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng
653 Nguyễn Ngọc  Sơn Bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng
654 Trần Công Lộc   Bệnh viện C17
655 Lê Ngọc Đạt Thái   Bệnh viện C17
656 Lê Đức Hồng   Bệnh viện C17
657 Trần Thị Xiêm Bác sĩ Bệnh viện C17
658 Lương Quyết Thắng Bác sĩ Bệnh viện C17
659 Ngô Đình Đức Bác sĩ Bệnh viện C17
660 Lê Văn Tuấn   Bệnh viện ĐK Tỉnh Quảng Nam
661 Lê Tự Định   Bệnh viện ĐK Tỉnh Quảng Nam
662 Hồ Ngọc Ánh Bác sĩ Bệnh viện ĐK Tỉnh Quảng Nam
663 Huỳnh Minh Thảo Bác sĩ Bệnh viện ĐK Tỉnh Quảng Nam
664 Đinh Hồng Thảo Bác sĩ Bệnh viện ĐK Tỉnh Quảng Nam
665 Đinh Trường Giang Bác sĩ Bệnh viện ĐK Tỉnh Quảng Nam
666 Nguyễn Hoàng Kim Ngân Bác sĩ Bệnh viện ĐK Tỉnh Quảng Nam
667 Đinh Thị Vi Bác sĩ Bệnh viện ĐK Tỉnh Quảng Nam
668 Trần Vũ Kiệt Bác sĩ Bệnh viện ĐK Tỉnh Quảng Nam
669 Nguyễn Hữu Thu   Bệnh viện ĐK khu vực Tỉnh Quảng Nam
670 Huỳnh Ngọc Hoàng Trung   Bệnh viện ĐK khu vực Tỉnh Quảng Nam
671 Lê Thị Cúc Bác sĩ Bệnh viện ĐK khu vực Tỉnh Quảng Nam
672 Võ Thị Ngọc Bác sĩ Bệnh viện ĐK khu vực Tỉnh Quảng Nam
673 Nguyễn Thành Trung   Bệnh viện ĐK khu vực miền núi Quảng Nam
674 Lê Công Lan Bác sĩ Bệnh viện ĐK khu vực miền núi Quảng Nam
675 Trần Đình Mạnh Bác sĩ Bệnh viện ĐK khu vực miền núi Quảng Nam
676 Châu Việt Khôi Bác sĩ Bệnh viện ĐK khu vực miền núi Quảng Nam
677 Trương Công Niên Bác sĩ Bệnh viện ĐK khu vực miền núi Quảng Nam
678 Trần Văn Quốc Bác sĩ Bệnh viện ĐK khu vực miền núi Quảng Nam
679 Trần Thị Thùy Dung Bác sĩ Bệnh viện ĐK khu vực miền núi Quảng Nam
680 Trần Quang Đạt   Bệnh viện ĐK TW Quảng Nam
681 Hồ Văn Bảo    Bệnh viện ĐK TW Quảng Nam
682 Phạm Doãn Kiên Bác sĩ Bệnh viện ĐK TW Quảng Nam
683 Nguyễn Hoàng Tùng Bác sĩ Bệnh viện ĐK TW Quảng Nam
684 Nguyễn Phan Thắng Bác sĩ Bệnh viện ĐK TW Quảng Nam
685 Nguyễn Hữu Chiến ThS Bệnh viện ĐK TW Quảng Nam
686 Bùi Mạnh Hùng   Bệnh viện TW Huế
687 Hoàng Trọng Hanh   Bệnh viện TW Huế
688 Nguyễn Thái Thuận   Bệnh viện TW Huế
689 Nguyễn Xuân Tài Bác sĩ Bệnh viện TW Huế
690 Nguyễn Xuân Khôi Bác sĩ Bệnh viện TW Huế
691 Nguyễn Vĩnh Phú Bác sĩ Bệnh viện TW Huế
692 Nguyễn Minh Tâm Bác sĩ Bệnh viện TW Huế
693 Phan Mai Quốc Thanh Bác sĩ Bệnh viện TW Huế
694 Huyền Tôn Nữ Vân Anh Bác sĩ Bệnh viện TW Huế
695 Bình Bác sĩ Bệnh viện TW Huế
696 Huyền Trân Bác sĩ Bệnh viện TW Huế
697 ThS Lê Văn Lâm   Bệnh viện ĐK Tỉnh Quảng Trị
698 Lê Xích Ma    Bệnh viện ĐK Tỉnh Quảng Trị
699 Lê Phước Đức Bác sĩ Bệnh viện ĐK Tỉnh Quảng Trị
700 Hoàng Ngọc Huỳnh  Bác sĩ Bệnh viện ĐK Tỉnh Quảng Trị
701 Võ Văn Phú Bác sĩ Bệnh viện ĐK Tỉnh Quảng Trị
702 Trịnh Quang Diêu   Bệnh viện ĐK Tỉnh Quảng Ngãi
703 Trần Khắc Vĩnh   Bệnh viện ĐK Tỉnh Quảng Ngãi
704 Nguyễn Phạm Minh Nguyệt Bác sĩ Bệnh viện ĐK Tỉnh Quảng Ngãi
705 Lê Nguyễn Thanh Hằng Bác sĩ Bệnh viện ĐK Tỉnh Quảng Ngãi
706 Nguyễn Tấn Bảy Bác sĩ Bệnh viện ĐK Tỉnh Quảng Ngãi
707 Nguyễn Lê Hòa Bác sĩ Bệnh viện ĐK Tỉnh Quảng Ngãi
708 Đặng Công Dũng Bác sĩ Bệnh viện ĐK Tỉnh Quảng Ngãi
709 Nguyễn Đại Việt Đức Bác sĩ Bệnh viện ĐK Tỉnh Quảng Ngãi
710 Trần Thái Anh   Bệnh viện ĐK Tỉnh Quảng Bình
711 Lê Hồng Nhân   Bệnh viện ĐK Tỉnh Quảng Bình
712 Lê Thanh Dưỡng Bác sĩ Bệnh viện ĐK Tỉnh Quảng Bình
713 Võ Việt Cường Bác sĩ Bệnh viện ĐK Tỉnh Quảng Bình
714 Nguyễn Thị Thảo Ngàn Bác sĩ Bệnh viện ĐK Tỉnh Quảng Bình
715 Mai Văn Lục Bác sĩ Bệnh viện ĐK Tỉnh Quảng Bình
716 Võ Hoài Nam   Bệnh viện ĐK Tỉnh Hà Tỉnh
717 Nguyễn Viết Hải   Bệnh viện ĐK Tỉnh Hà Tỉnh
718 Trần Đình Trung Bác sĩ Bệnh viện ĐK Tỉnh Hà Tỉnh
719 Bùi Văn Thiện Bác sĩ Bệnh viện ĐK Tỉnh Hà Tỉnh
720 Dương Đình Khuê Bác sĩ Bệnh viện ĐK Tỉnh Hà Tỉnh
721 Trịnh Hồng Nhựt Bác sĩ Bệnh viện ĐK Tỉnh Hà Tỉnh
722 Huỳnh Thị Đoan Dung   Bệnh viện ĐK Tỉnh Đắc Lắc
723 Đặng Quốc Cường   Bệnh viện ĐK Tỉnh Đắc Lắc
724 Hoàng Thị Thuỷ Tiên Thạc sỹ Bệnh viện ĐK Tỉnh Đắc Lắc
725 Nguyễn Thị Chung BSCKI Bệnh viện ĐK Tỉnh Đắc Lắc
726 Võ Phi Bình BSCKI Bệnh viện ĐK Tỉnh Đắc Lắc
727 Nguyễn Hùng Cường BSCKI Bệnh viện ĐK Tỉnh Đắc Lắc
728 Nguyễn Thị Thanh Bình Bác sĩ Bệnh viện ĐK Tỉnh Đắc Lắc
729 Nguyễn Văn Tính Bác sĩ Bệnh viện ĐK Tỉnh Đắc Lắc
730 Bùi Hoàng Luân Bác sĩ Bệnh viện ĐK Tỉnh Đắc Lắc
731 Lê Thị Kiều Ngân Bác sĩ Bệnh viện ĐK Tỉnh Đắc Lắc
732 Nguyễn Thiên Phúc Bác sĩ Bệnh viện ĐK Tỉnh Đắc Lắc
733 Võ Khắc Tuấn Bác sĩ Bệnh viện ĐK Tỉnh Đắc Lắc
734 Lê Ngọc Tuấn   Bệnh viện ĐK Tỉnh Kon Tum
735 Đinh Vũ Ngọc Hoàng   Bệnh viện ĐK Tỉnh Kon Tum
736 Huỳnh Trí Nhân Bác sĩ Bệnh viện ĐK Tỉnh Kon Tum
737 Hà Huyền Chi Bác sĩ Bệnh viện ĐK Tỉnh Kon Tum
738 Phạm Thị Nguyệt Bác sĩ Bệnh viện ĐK Tỉnh Kon Tum
739 Nguyễn Thi Kim Luyến Bác sĩ Bệnh viện ĐK Tỉnh Kon Tum
740 Nguyễn Thị Như An Bác sĩ Bệnh viện ĐK Tỉnh Kon Tum
741 Kiều Văn Bước Bác sĩ Bệnh viện ĐK Tỉnh Kon Tum
742 Đinh Thị Thu Hường   Bệnh viện ĐK Tỉnh Gia Lai
743 Lê Đức Bảo   Bệnh viện ĐK Tỉnh Gia Lai
744 Sơn Gia Nguyên   Bệnh viện ĐK Tỉnh Gia Lai
745 Từ Thị Hồng Yến Bác sĩ Bệnh viện ĐK Tỉnh Gia Lai
746 Lê Đình Bình Bác sĩ Bệnh viện ĐK Tỉnh Gia Lai
747 Trần Mai Ly Bác sĩ Bệnh viện ĐK Tỉnh Gia Lai
748 Đào Xuân Toàn Bác sĩ Bệnh viện ĐK Tỉnh Gia Lai
749 Vũ Sơn Hùng Bác sĩ Bệnh viện ĐK Tỉnh Gia Lai
750 Bùi Duy Nhất Bác sĩ Bệnh viện ĐK Tỉnh Gia Lai
751 Vũ Ngọc Lân Bác sĩ Bệnh viện ĐK Tỉnh Gia Lai
752 Nguyễn Văn Thủy Bs CKI Bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa tỉnh Nghệ An
753 Trần Phương Ths Bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa tỉnh Nghệ An
754 Nguyễn Thành Luân ThS Bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa tỉnh Nghệ An
755 Lê Tiến Viện Bác sĩ Bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa tỉnh Nghệ An
756 Nguyễn Xuân Kính Bác sĩ Bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa tỉnh Nghệ An
757 Nguyễn Đức Phúc Bs CKI Bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa tỉnh Nghệ An
758 Lê Anh Tuấn ThS Bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa tỉnh Nghệ An
759 Lương Mạnh Hùng BSCKI Bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa tỉnh Nghệ An
760 Nguyễn Xuân Quảng Ths. Bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa tỉnh Nghệ An
761 Nguyễn Thị Thu Hoài Bs. CKI  Bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa tỉnh Nghệ An
762 Nguyễn Trung Kiên Bác sĩ Bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa tỉnh Nghệ An
763 Hồ Yên Ca Bác sĩ Bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa tỉnh Nghệ An
764 Nguyễn Văn Điều Bác sĩ Bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa tỉnh Nghệ An
765 Ngô Văn Thiết Ths Bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa tỉnh Nghệ An
766 Dương Công Hoàn Bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa Quỳnh Lưu
767 Nguyễn Anh Khôi Bác sĩ Bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa tỉnh Nghệ An
768 Nguyễn Minh Tân Bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa  115 Nghệ An
769 Nguyễn Thị Phương BSCKI Bệnh viện Quốc tế Vinh
770 Phai ThS Bệnh viện Đa Khoa  115 Nghệ An
771 Ngọc Bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa  115 Nghệ An
772 Đỗ Duy Minh  Bác sĩ Bệnh viện Phú Yên
773 Bùi Thị Hồng Nhung Bác sĩ Bệnh viện Bình Định
774 Trần Quốc Việt    Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
775 Phạm Ngọc Hạnh   Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
776 Huỳnh Tiến   Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
777 Nguyễn Thị Thanh Trúc My BSCKI Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
778 Trần Thị Lệ Dung Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
779 Trịnh Nguyên Hùng Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
780 Nguyễn Lương Kỷ Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
781 Lý Thế Huy Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
782 Hoàng Thị Phương    Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
783 Bùi Tuấn Anh Thạc sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
784 Lê Văng Chung Thạc sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
785 Ngô Quốc Cường Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
786 Hoàng Duy Khánh Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
787 TRần Minh Thành Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
788 Lê Thành Thủy Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
789 Võ Khôi Vũ Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
790 Lê Đăng Khoa Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
791 Lê Thị Minh Hương Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
792 Nhất Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
793 Thân Văn Thời Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
794 Trần Hồng Quân Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
795 Phượng Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
796 Nguyễn Hoài Lâm Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
797 Nguyễn Hải Đăng Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
798 TS  Lê Đức Nhân  Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
799 Trần Trọng Nhân Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
800 Nguyễn Ngọc Văn Khoa Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng
801 Phạm văn Sáu Trưởng khoa Bệnh viện Đà Nẵng
802 Nguyễn thị Thủy Tiên Phó trưởng khoa Bệnh viện Đà Nẵng
803 Nguyễn thị Hải Đường Bác sỹ Bệnh viện Đà Nẵng
804 Nguyễn Thị Thảo Nguyên Bác sỹ Bệnh viện Đà Nẵng
805 Trần Hữu Thương Bác sỹ Bệnh viện Đà Nẵng
806 Lê minh Dũng Bác sỹ Bệnh viện Đà Nẵng
807 Ngô Văn Tiến Bác sỹ Bệnh viện Đà Nẵng
808 Trần Thị Duyên Bác sỹ Bệnh viện Đà Nẵng
809 Trần thị Huyền Trân Bác sỹ Bệnh viện Đà Nẵng
810 Lê Văn Toàn Bác sỹ Bệnh viện Đà Nẵng
811 Nguyễn Hưng Bác sỹ Bệnh viện Đà Nẵng
812 Trần Văn Bình Bác sỹ Bệnh viện Đà Nẵng
813 Trần Quốc Thắng Bác sỹ Bệnh viện Đà Nẵng
814 Hoàng Trọng Ái Quốc Bác sỹ Bệnh viện Đà Nẵng
815 Hiếu Bác sỹ Bệnh viện Đà Nẵng
816 Trần Được Bác sỹ Bệnh viện Đà Nẵng
817 Đinh văn Tây Bác sỹ Bệnh viện Đà Nẵng
818 Nguyễn văn Hậu Bác sỹ Bệnh viện Đà Nẵng
819 Nguyễn Thái Hưng Bác sỹ Bệnh viện Đà Nẵng
820 Bùi thị Thùy Trang Bác sỹ Bệnh viện Đà Nẵng
821 Trần Văn Sơn Bác sỹ Bệnh viện Đà Nẵng
822 Hoàng Quang Trung Trưởng khoa Bệnh viện Đà Nẵng
823 Nguyễn Xuân Thái Bác sỹ Bệnh viện Phụ Sản Đà Nẵng
824 Phạm ngọc Thạch PGD Bệnh viện Phụ Sản Đà Nẵng
825 Đặng phương Duyên Điều dưỡng Bệnh viện Phụ Sản Đà Nẵng
826 Phạm Minh Lý Bác sỹ Bệnh viện Phụ Sản Đà Nẵng
827 Lê Đình Bảo Ấn Bác sỹ Bệnh viện Phụ Sản Đà Nẵng
828 Nguyễn Văn Vinh Bác sỹ Bệnh viện Phụ Sản Đà Nẵng
829 Nguyễn Quang Sơn Bác sỹ Bệnh viện Phụ Sản Đà Nẵng
830 Nguyễn Cảnh Son Bác sỹ Bệnh viện Phụ Sản Đà Nẵng
831 Bùi Thái Bình Bác sỹ Bệnh viện Phụ Sản Đà Nẵng
832 Dương tháiThuấn Bác sỹ Bệnh viện Phụ Sản Đà Nẵng
833 Bs CKI. Vũ Ngọc Lân ( TK) Bác sỹ Bệnh viện Phụ Sản Đà Nẵng
834 Ths. Nguyễn Văn Thủy ( PTK) Trưởng khoa Bệnh viện C Đà Nẵng
835 Ths. Trần Phương Phó khoa Bệnh viện C Đà Nẵng
836 Bs. Nguyễn Thành Luân Bác sỹ Bệnh viện C Đà Nẵng
837 Bs. Lê Tiến Viện Bác sỹ Bệnh viện C Đà Nẵng
838 Lưu Văn Hậu Bác sỹ Bệnh viện C Đà Nẵng
839 Bs. CKI Lê Anh Tuấn Trưởng khoa Bệnh viện C17
840 Ths. Nguyễn Đức Phúc  Phó Khoa Bệnh viện C17
841 Ths. Lương Mạnh Hùng  Phó Khoa Bệnh viện C17
842 Trần Bá Biên Bác sỹ Bệnh viện C17
843 Đỗ Duy Minh Bác sỹ Bệnh viện C17
844 Nguyễn Lương Kỷ(TK) Bác sỹ Bệnh viện C17
845 Nguyễn duy Nhất Trưởng khoa Bệnh viện ĐK Tỉnh Quảng Nam
846 Nguyễn thị Bích Phượng Phó Khoa Bệnh viện ĐK Tỉnh Quảng Nam
847 Lê Trần Anh Thi Bác sỹ Bệnh viện ĐK Tỉnh Quảng Nam
848 Nguyễn huỳnh Hoa Bác sỹ Bệnh viện ĐK Tỉnh Quảng Nam
849 Lê Phải Bác sỹ Bệnh viện ĐK Tỉnh Quảng Nam
850 Châu Khắc Toàn Bác sỹ Bệnh viện ĐK Tỉnh Quảng Nam
851 Lê Hòa Bác sỹ Bệnh viện ĐK Tỉnh Quảng Nam
852 Đoàn Văn Chung Tkhoa Bệnh viện ĐK Tỉnh Quảng Nam
853 Lê Chí Tĩnh Pkhoa Bệnh viện ĐK Tỉnh Quảng Nam
854 Đặng Thị Thùy Linh Trưởng khoa Bệnh viện ĐK khu vực Tỉnh Quảng Nam
855 Lê Quang Phú Phó khoa Bệnh viện ĐK khu vực Tỉnh Quảng Nam
856 Huỳnh Tây Bác sỹ Bệnh viện ĐK khu vực Tỉnh Quảng Nam
857 Trần Minh Tùng Bác sỹ Bệnh viện ĐK khu vực Tỉnh Quảng Nam
858 Huỳnh Tuy Viễn Bác sỹ Bệnh viện ĐK khu vực Tỉnh Quảng Nam
859 Dương Ngọc Hiền Bác sỹ Bệnh viện ĐK khu vực Tỉnh Quảng Nam
860 Phạm Kỳ Quang Bác sỹ Bệnh viện ĐK khu vực Tỉnh Quảng Nam
861 Lương Thanh Hải Tkhoa Bệnh viện ĐK khu vực Tỉnh Quảng Nam
862 Nguyễn Phan Anh Ngọc Trưởng khoa Bệnh viện ĐK khu vực miền núi Quảng Nam
863 Bùi Văn Tâm Pk  Bệnh viện ĐK khu vực miền núi Quảng Nam
864 Phan Dư Bác sỹ Bệnh viện ĐK khu vực miền núi Quảng Nam
865 Đặng Đình Vị Bác sỹ Bệnh viện ĐK khu vực miền núi Quảng Nam
866 Nguyễn Văn Tiếp Bác sỹ Bệnh viện ĐK khu vực miền núi Quảng Nam
867 Nguyễn Thiên Hưng Bác sỹ Bệnh viện ĐK khu vực miền núi Quảng Nam
868 Trần Đình Dũng Bác sỹ Bệnh viện ĐK khu vực miền núi Quảng Nam
869 Đặng Văn Tiến Trưởng khoa Bệnh viện ĐK khu vực miền núi Quảng Nam
Miền Nam
870 Trần Thị Thanh Nga BSCK2 Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh
871 Tô Nhuận Thủ  BSCK1 Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân
872 Trần Thanh Bình BSCK1 Trung Tâm Y Tế Huyện Tân Châu-Tây Ninh
873 Nguyễn Tiến  Thịnh BSCK1 Bệnh viện Quận Thủ Đức
874 Trần Trọng Nhân BSCK1 Bệnh viện Đà Nẵng
875 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Bác sĩ Bệnh viện Quận Bình Tân
876 Nguyễn Ngọc Lệ Trinh Bác sĩ Bệnh viện Quận Bình Tân
877 Nguyễn Hữu Quân BSCK1 Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh
878 Nguyễn Thị Hồng  Ngọc Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố
879 Đỗ Thị Ngọc Khánh BSCK1 Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh
880 Nguyễn Ngọc Sang Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh
881 Lê Quốc Hùng TS. BS Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh
882 Trương Thị Việt Hà BSCK1 Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh
883 Phạm Minh Huy ThS. BS. Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh
884 Nguyễn Thành Long Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức
885 Vũ Sơn Giang Bác sĩ Bệnh viện Quân Y 175 
886 Trần Thành Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất tỉnh Đồng Nai
887 Lâm Thành Vững BSCK2 Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh
888 Võ Bích Nga BSCK2 Bệnh viện Sản Nhi Trà Vinh
889 Trịnh Kiều  Loan Bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau
890 Huỳnh Đặng Ý Nhi BSCK2 Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM
891 Trần Hồng Tâm BSCK2 Bệnh viện Quân Y 7A
892 Nguyễn Đăng  Cường Bác sĩ Bệnh viện Quân Y 7A
893 Lâm Kim Bảo Bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Trãi
894 Trần Hoàng Minh BSCK1 Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi
895 Hoàng Minh Dũng Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn
896 Trần Minh Giang ThS. BS. Bệnh viện Nhân Dân Gia Định
897 Nguyễn Hoàng Tuấn Bác sĩ Bệnh viện Nhân Dân Gia Định
898 Lê Thanh Quỳnh Ngân ThS. BS. Bệnh viện Nhân Dân Gia Định
899 Nguyễn Đức Thành BSCK2 Bệnh viện Quân Y 175 
900 Nguyễn Đức Trọng Bác sĩ Bệnh viện Quân Y 175 
901 Phạm Lý Thanh Bác sĩ Bệnh viện Quân Y 175 
902 Bùi Văn  Quang BSCK2 Bệnh viện Quân Y 175 
903 Nguyễn Văn Tân BSCK2 Bệnh viện Quân Y 175 
904 Nguyễn Thị Ngọc Yến Bác sĩ Bệnh viện Quận Thủ Đức
905 Hoàng Bạch BSCK1 Bệnh viện Quận Thủ Đức
906 Lã Thị Thanh Ngân BSCK1 Bệnh viện Quận Thủ Đức
907 Phạm  Tình BSCK2 Bệnh viện Đa khoa Khu vực Nam Bình Thuận
908 Huỳnh Thị Thanh Diệp BSCK1 Bệnh viện Đa khoa Khu vực Nam Bình Thuận
909 Phạm Hữu Phú BSCK1 Bệnh viện Nhi đồng 1
910 Nguyễn Duy Anh Vũ Bác sĩ Bệnh viện Huyện Bình Chánh
911 Nguyễn Công  Bằng BSCK1 Bệnh viện Quân Y 87
912 Đoàn Thị Tiểu Thơ BSCK1 Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang
913 Đặng Quốc  Cường Th.S Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lăk
914 Sơn Si Mel BSCK1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng
915 Huỳnh Thúy Hằng BSCK1 Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau
916 Nguyễn Huy  Luân TS. BS Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
917 Ngô Thị Thanh Thủy BSCK1 Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
918 Nguyễn Trần Trọng Phú Bác sĩ Đại học Y Dược Cần Thơ
919 Đạo Nữ Hồng  Cúc Bác sĩ Bệnh viện Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp
920 Nguyễn Thái Bảo Tuấn Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh
921 Hoàng Trọng Nhật Huy Bác sĩ Bệnh viện Vietsovpetro
922 Nguyễn Hoàng An Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố
923 Hồ Quang Chánh Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố
924 Trần Văn Hiền Bác sĩ Bệnh viện Sài Gòn ITO - Đồng Nai
925 Phạm Thu Hằng Bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Trãi
926 Trang Hồng Thùy Dương BSCK1 Bệnh viện Nguyễn Trãi
927 Phạm Anh Tuấn BSCK1 Bệnh viện Thống Nhất
928 Lê Công Thuyên Bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất
929 Vũ Đình Chánh Bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất
930 Hoàng Tiểu Vũ Bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất
931 Nguyễn Thị Thu Hương Bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất
932 Châu Thị Anh Thư Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long
933 Mai Thanh Nhàn Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long
934 Danh Hữu  Nghĩa Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long
935 Võ Thị Thảo Linh Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long
936 Trần Chí Công Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long
937 Võ Thị Thu Hương BSCK2 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long
938 Phan Văn Năm BSCK2 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long
939 Ngô Thanh Thúy BSCK2 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long
940 Lê Đặng Thái Dương BSCK2 Bệnh viện Công An TP. Hồ Chí Minh
941 Phan Thanh Lê Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi
942 Hà Thị Hải  Đường BSCK1 Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi
943 Ngô Kế Hoàng Anh Bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới
944 Hà Tấn Đức Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Cần Thơ
945 Nguyễn Hữu Tài ThS. BS. Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Cần Thơ
946 Thạch Thị Bích Nhiên BSCK1 Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Cần Thơ
947 Trần Vũ Hoàng Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng TP. Cần Thơ
948 Nguyễn Thị Hoàng Oanh Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2
949 Phan Thị Hương Thùy BSCK1 Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu
950 Lê Thị Hồng Linh Điều dưỡng Bệnh viện Quân Y 175 
951 Trần Nguyễn Thanh  Thúy Điều dưỡng Bệnh viện Nhi đồng Thành phố
952 Lê Thị Uyên Ly Điều dưỡng Bệnh viện Nhi đồng 1
953 Phạm Thị Minh Nguyệt   Bệnh viện Nhi đồng 1
954 Lê Thị Yến Phượng Điều dưỡng Bệnh viện Nhi đồng 1
955 Lê Thị  Kiều Điều dưỡng Bệnh viện Nhi đồng Thành phố
956 Nguyễn Thị Diễm Điều dưỡng Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh
957 Nguyễn Thị Minh Tú Điều dưỡng Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh
958 Nguyễn Anh Thoại Điều dưỡng Bệnh viện Quận Bình Tân
959 Nguyễn Thị Hà Giang Điều dưỡng Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
960 Trần Thế Sỹ Điều dưỡng Bệnh viện Quân Y 175 
961 Nguyễn Thị Gấm Điều dưỡng Bệnh viện Quân Y 175 
962 Nguyễn Hữu Phúc Điều dưỡng Bệnh viện Quân Y 175 
963 Lê Thị  Soàn Điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang
964 Liêu Ngọc Liên Điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang
965 Cao Thị Kim Liên ThS. ĐD Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
966 Trương Dương Tiển ThS. ĐD Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn
967 Huỳnh Quang Đại ThS. BS Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh
968 Dương Phước Đông BS.CK1 Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
969 Nguyễn Hữu Long BS.CK2 Bệnh viện Đa Khoa Kiên Giang
970 Nguyễn Xuân Ninh BS.CK2 Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh
971 Châu Thị Minh Ngọc BS.CK2 Bệnh viện Nhân Dân 115
972 Nguyễn Thị Thanh Điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Minh Tâm
973 Nguyễn Thị Liên Điều dưỡng Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai
974 Đoàn Thị Kim Liên Điều dưỡng Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai
975 Lý Ngọc Dung Điều dưỡng Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai
976 Trần Thị  Luận Điều dưỡng Bệnh viện Thống Nhất
977 Vũ Thị  Lan Điều dưỡng Bệnh viện Thống Nhất
978 Trần Văn Biết Điều dưỡng Bệnh viện Thống Nhất
979 Nguyễn Thành Luân   Bệnh viện Đa khoa Huyện An Biên
980 Nguyễn Trọng Nghĩa   Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long
981 Phan Thanh Toàn   Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai
982 Hồ Thanh Phong   Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
983 Lê Thị Phương Mai   Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức
984 Nguyễn Trần Đình Duy   Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang
985 Tô Nhuận Thủ   Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang
986 Lê Viết Thanh   Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân
987 Nguyễn Văn Hoài   Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park
988 Trần Chí Thoản   Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang
989 Phạm Lưu Nhất Hoàng   Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long
990 Lê Hồ Tiến Phương   Bệnh viện Pháp Việt
991 Trần Thị Liễu   Bệnh viện Đa khoa An Giang
992 Vũ Thị Thu Hoài   Bệnh viện Đức Khang
993 Nguyễn Thị Xuân Hương   Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park
994 Lê Thị Hồng   Bệnh viện Bình Dân
995 Lê Tân   Bệnh viện Bình Dân
996 Nguyễn Thị Bằng   Bệnh viện Nhi Đồng 1
997 Võ Thị Kim Chi   Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu
998 Hồ Văn Lượm   Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu
999 Nguyễn Thị Lam Giang   Trung Tâm Y Tế Huyện Châu Thành Bến Tre
1000 Châu Thị Mỹ An   Bệnh viện Pháp Việt
1001 Võ Nguyên Thy   Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
1002 Đỗ Thị Trường   Bệnh viện PHCN Bệnh Nghề nghiệp
1003 Kim Vem   Bệnh viện Hóc Môn
1004 ĐINH XUÂN DIỄM   Bệnh viện PHCN Bệnh Nghề nghiệp
1005 TRỊNH THỊ THANH MAI BS. CKII Hội Hồi sức - Cấp cứu Pháp Việt
1006 VŨ ĐÌNH THỊNH BS. CKII Bệnh viện Đức Khang
1007 NGUYỄN DUY BS Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông
1008 LÊ BẢO HUY BS Bệnh viện Bình An Quảng Nam
1009 TRƯƠNG THẾ HIỆP ThS.BS Bệnh viện Thống Nhất TP. Hồ Chí Minh
1010 PHẠM TRÍ DŨNG BS. CKII Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh
1011 VŨ HỒNG ĐỨC BS. CKII Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh
1012 ĐINH QUANG TRUNG BS Bệnh viện Nhi Đồng TP. Hồ Chí Minh
1013 VÕ TẤN LỰC BS Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng
1014 VÕ QUANG HUY BS Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh
1015 TÔNG THANH TÙNG ThS.BS Trung tâm Cấp cứu 115 TP. Hồ Chí Minh
1016 LÊ QUÝ DŨNG ThS.BS Bệnh viện Quân Y 175
1017 ĐINH HƯƠNG QUỲNH BS.CKI Bệnh viện Quân Y 175
1018 NGUYỄN THỊ HƯƠNG BS Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng
1019 LÊ NGUYỄN MINH LUÂN BS Bệnh viện Nhân Dân Gia Định
1020 VŨ ĐÌNH ÂN BS Bệnh viện Nhi Đồng 1
1021 KHƯƠNG ĐẠI PHONG BS Bệnh viện Nhi Đồng 1
1022 BÙI TRỌNG HƯNG BS.CKII Bệnh viện Nhi Đồng 1
1023 NGUYỄN VĂN HẢO ThS.BS Bệnh viện FV
1024 TÔN THẤT QUỲNH ÁI BS.CKI Viện Tim TP. Hồ Chí Minh
1025 PHẠM PHƯỚC TIẾN BS Bệnh viện Đức Khang
1026 BÙI VĂN DUY BS.CKII Bệnh viện FV
1027 LÊ VĂN BÌNH TS.BS Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới
1028 NGUYỄN MINH QUI BS.CKII Bệnh viện Đức Khang
1029 PHẠM CAO DUY BS Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh
1030 NGUYỄN ĐOAN TRANG BS.CKI Bệnh viện THống Nhất TP. Hồ Chí Minh
1031 BÁ DUY KHƯƠNG BS.CKI Bệnh viện THống Nhất TP. Hồ Chí Minh
1032 NGUYỄN THỊ KIM QUÝ TS.BS Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh
1033 LÊ XUÂN HOÀNG ThS.BS Bệnh viện Quân Y 175
1034 LÊ HIẾU BS Bệnh viện Gia Định
1035 Tôn Minh Trí BS Bệnh viện Gia Định
1036 Nguyn Thanh Phương BS Bệnh viện Gia Định
1037 Phm Ngc Thơ BS Bệnh viện Gia Định
1038 Phm Văn Công BS BV Thống Nhất
1039 H Văn Chính BS Bệnh viện Gia Định
1040 Nguyn Hu Thế Phong BS Bệnh viện Gia Định
1041 Võ Quang Nguyên Ph BS BV Thống Nhất
1042 Nguyn Th Diu Huyn BS Bnh vin Bình Dân
1043 Hoàng Tun BS CKI Bnh vin Bình Dân
1044 Nguyn Tn Hi Ths.BS Bnh vin Bình Dân
1045 Bùi Th Hnh Duyên BS CKI Bnh vin Bình Dân
1046 Kiu Ngc Minh Ths BS Bnh vin Chn Thương Chnh Hình
1047 Đng Th Ngc Chương CN KTV Bnh vin Chn Thương Chnh Hình
1048 Vũ Như Tuyết Hương BS CK1 Bnh vin Chn Thương Chnh Hình
1049 Phm Ngc Sơn BSCK2 Bnh vin Chn Thương Chnh Hình
1050 Dương Phm Bình Long BS Bnh Vin 115
1051 Võ Duy Đin Ths BS Bnh Vin Thng Nht
1052 Nguyn Th Minh Trang BS Bnh Vin Thng Nht
1053 Phm Hoàng Nam Ths.Bs Khoa ICU- BV Đi Hc Y Dược cs1
1054 Lê ThĐan Thùy Bs CKII Khoa ICU – BV Qun 2
1055 Nguyn Th M Dung Bs CKI Khoa Nhi – BV Qun ThĐc
1056 Nguyn Kim Thùy Bs CKI Khoa Ngoi Tng Quát- BV Qun 2
1057 Tăng Trn Khôi Bs CKI Khoa ICU- BV Qun ThĐc
1058 Hoàng Bo Yến Thanh BS Khoa Hi Sc Nhi – BV Qun ThĐc
1059 Mc Thiên Tài Bs CKII Khoa Ngoi Tng Quát – BV Đa Khoa ThĐc
1060 Ngô Th Dim Trang ĐD.CKI Bnh vin Bình Dân
1061 Nguyn Th Diu Hin Bs Bnh vin Ch Ry
1062 Mai Th Vân Lan Bs CKII Bnh vin Bình Dân
1063 Vũ Phan Anh Tuấn Bs Bnh vin thng nht
1064 Trần Huy Nhật Bs Bnh vin Thng Nht
1065 Bùi Thị Thuỳ Trang Bs CKI Bnh vin Thng Nht
1066 Phùng Đức Lâm Bs Bnh vin Thng Nht
1067 Nguyễn Thanh Sơn BS Bnh vin 115
1068 Phan Kim Hoàn BS Bnh vin  Ch Ry
1069 Nguyễn Trần Thảo Trinh BS CKII Bnh vin Ch Ry
1070 Đặng Thanh Phong BS Bnh vin Gia Đnh
1071 Nguyễn Thị Diễm Phương BS Bệnh viện nhân dân 115_ICU
1072 NGUYỄN THỊ KIM LOAN BS Bệnh viện nhân dân 115_ICU
1073 PHAN THỊ NGỌC XUYẾN BS Bệnh viện nhân dân 115_ICU
1074 NGUYỄN THỊ SEN BS Bệnh viện nhân dân 115_ICU
1075 LÊ NGỌC ANH THUY BS Bệnh viện ĐHYD_ ICU
1076 NGUYỄN MAI THẢO BS. CKI. Bệnh viện ĐHYD_ ICU
1077 TRƯƠNG HUỲNH TẤN PHÚ BS Bệnh viện Nguyễn Tri Phương_ICU
1078 PHAN THỊ NGỌC HỒNG BS Bệnh viện Nguyễn Tri Phương_ICU